Truy cập hiện tại

Đang có 248 khách và không thành viên đang online

Phụ nữ An Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

(TGAG)- Năm 2017 khép lại với những kết quả rất đáng trân trọng, thể hiện sự nỗ lực của các cấp Hội phụ nữ trong toàn tỉnh; hội viên phụ nữ đã ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trên mọi mặt của đời sống xã hội. Nhiều hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII được triển khai và đem lại kết quả thiết thực, tiêu biểu là việc vận động xây dựng Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo; cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch được các cấp Hội cụ thể bằng những việc làm, công trình, phần việc thiết thực đã góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương; vai trò của Hội trong công tác tham gia giám sát và phản biện xã hội bước đầu đã được những kết quả quan trọng; đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã phấn đấu vượt qua khó khăn, không ngừng học tập, rèn luyện, sâu sát cơ sở và đã tổ chức các hoạt động chăm lo cho hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo về học nghề, việc làm, khởi nghiệp, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2018 các cấp Hội trong tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau:

Phát động các cấp Hội tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1978 năm Ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực  như: họp mặt, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt các loại hình câu lạc bộ, hội thi, tọa đàm, nói chuyện truyền thống... phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. Riêng Hội LHPN tỉnh tổ chức Họp mặt cán bộ Hội chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện gắn với giao lưu với các cô, các chị nguyên lãnh đạo Hội qua các nhiệm kỳ;

Phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

Tiếp tục triển khai thực hiện 07 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII theo nội dung đăng ký năm 2018 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai Chương trình hành động thực hiện hai khâu đột phá: Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở; đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ;

Triển khai thực hiện các đề án, 02 cuộc vận động và phong trào thi đua: Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” (Đề án 938); Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 2017 - 2025” (Đề án 939).  Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện nhiệm vụ của Hội trong Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung nguồn lực và các hoạt động của Hội cho các xã nông thôn mới năm 2018; sơ kết việc tham gia thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” trong các cấp Hội; triển khai sâu rộng Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang;

Thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động với mục đích huy động sự tham gia của các cấp Hội phụ nữ cả nước chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung các hoạt động: tuyên truyền nâng cao kiến thức kỹ năng; chia sẻ kinh nghiệm công tác củng cố tổ chức Hội; hỗ trợ nguồn lực để tổ chức các hoạt động xã hội, xây dựng các công trình, khởi nghiệp cho phụ nữ khu vực biên giới;

 Xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Hội các cấp; tập trung  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm  “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”; tập trung triển khai chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm”.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 03 nhiệm vụ trọng tâm của Hội: tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện giám sát phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Tin tưởng rằng với truyền thống tốt đẹp sẵn có, với sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, UBND các cấp, sự ủng hộ của các ngành, các đơn vị, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH
Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15692503