Truy cập hiện tại

Đang có 300 khách và không thành viên đang online

Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam


 1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016)!

 2. Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

 3. Quốc hội là tiêu biểu cho tinh thần đoàn kết của toàn dân, cho chí khí quật cường của dân tộc!

 4. Quốc hội Việt Nam: 70 năm gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!

 5. Thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2016)!

 6. Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật!

 7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 10. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

 11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

 12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!


Tuyên giáo An Giang

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28152480