Truy cập hiện tại

Đang có 151 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên khai giảng khóa tập huấn bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở

(TGAG)- Ngày 16/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tịnh Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm 2019. Đồng chí Trương Hữu Tiền - Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đến dự.


    Khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở năm nay được chia thành 3 đợt học, từ ngày 16 đến ngày 30/9. Đợt 1 có 89 học viên, trong thời gian 3 ngày các học viên được truyền đạt, học tập 6 chuyên đề: Về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay; Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam; đấy mạnh CNH-HĐH đất nước; chuyên đề về Đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mới; Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và toàn cầu hóa - hội nhập quốc tế ở nước ta.

Lớp học góp phần nâng cao kiến thức, bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở cơ sở, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, một lòng kiên định, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo. Đồng thời, đây cũng là đội ngũ cán bộ, đảng viên đương nhiệm và có quy hoạch, dự nguồn Đảng ủy viên ở các xã, thị trấn nhằm phục vụ cho công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ mới./.

Thanh Thiện  (Tịnh Biên)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18452776