Truy cập hiện tại

Đang có 475 khách và không thành viên đang online

Châu Phú bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B97

(TGAG)- Chiều ngày 17-6-2016, Trường chính trị Tôn Đức Thắng phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú tổ chức bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính B97, niên khóa 2015-2016. Thạc sĩ Võ Minh Hoàng -Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng, bà Lê Thị Kim Hồng -Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Châu Phú đến dự.

Sau 12 tháng học tập, 80 học viên của lớp đã hoàn thành chương trình lớp học với những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản Việt Nam; quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về kinh tế, văn hóa, đối ngoại; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể,… Kết quả lớp học, có 3 học viên đạt loại giỏi, 26 học viên đạt loại khá và 51 học viên đạt loại trung bình. Tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng đã phát bằng tốt nghiệp cho các học viên, đồng thời tặng giấy khen cho 8 học viên đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 3 học viên đạt loại giỏi và 5 học viên đạt loại khá.

Phát biểu tại buổi lễ, Thạc sĩ Võ Minh Hoàng -Hiệu trưởng Trường chính trị Tôn Đức Thắng đã biểu dương và chúc mừng kết quả học tập của các học viên; đồng thời mong muốn mỗi học viên cần phát huy những kiến thức đã được nghiên cứu, học tập; vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương; gương mẫu, đi đầu thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tuyên truyền, vận động nhân dân thực tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước,.../.

Tin, ảnh:  Nguyễn Nghị
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
28099493