Truy cập hiện tại

Đang có 97 khách và không thành viên đang online

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ 21 khóa XI

(TGAG)- Sáng ngày 05-7, Ban thường vụ huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 21 (khóaXI) mở rộng nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đồng chí Trần Minh Nhựt- Bí thư huyện ủy Châu Thành đến dự và chủ trì hội nghị.
 

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban thường vụ huyện ủy Châu Thành đã tập trung lãnh chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục chủ động triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Theo đó, trong công tác vận động quần chúng, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống tội phạm; Tuyên truyền thực hiện nghị quyết của huyện ủy và chương trình phát triển kinh tế xã hội của huyện; Tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa; các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, trao  huy hiệu 30,40,45 và 50 năm tuổi đảng cho 51 đồng chí và tổ chức kết nạp đảng viên mới được 99/200 đồng chí nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.127 đảng viên. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường quan tâm. Ngoài ra, hoạt động của hệ thống mặt trận và các đoàn thể tiếp tục được củng cố kiện toàn và phát huy hiệu quả. Song song đó, lĩnh vực kinh tế xã hội của huyện Châu Thành có nhiều chuyển biến tích cực như: Tổng diện tích gieo trồng cả 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu là 58.250,96 ha đạt 74,64% kế hoạch năm. Tình hình dịch bệnh trên gia súc gia cầm tiếp tục ổn định, tổng đàn gia súc, gia cầm là 560.715 con đạt 71,08% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.194,074 tỷ đồng, đạt 51,55% so với kế hoạch năm. Phát triển mới 06 cơ sở trong toàn huyện có 1.129 cơ sở. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Song song đó, trong những tháng đầu năm 2017, huyện đã giải quyết việc làm cho 3.096 lao động. Các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức và duy trì tốt góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Minh Nhựt- Bí thư huyện ủy Châu Thành lưu ý một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới như; Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Nâng chất các hợp tác xã kiểu mới; Tập trung quản lý quy hoạch; Tiếp tục duy trì công tác giải tỏa lấn chiếm hành lang vỉa hè; Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính công; Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên người; Tổ chức quán triệt nghị quyết trung ương 5 khóa XII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong các chi đảng bộ; Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bô đảng viên; Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận, các đoàn thể để nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở; Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và thường xuyên tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông trên địa bàn./.

Minh Thiện


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15728777