Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Tân Châu khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”

(TUAG)- Ban Tuyên giáo Thị ủy Tân Châu phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” cho đối tượng là đoàn viên, học sinh trường THPT Châu Phong.


Lớp học diễn ra trong 03 ngày, học viên được trang bị 04 chuyên đề về “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”. Ngoài ra, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị còn tổ chức cho học viên trao đổi, thảo luận, viết bài thu hoạch cuối khóa và cấp giấy chứng nhận cho học viên theo quy định hiện hành.

Qua lớp học, nhằm giúp cho đoàn viên, học sinh hiểu được những vấn đề cơ bản và chung nhất của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam: Cơ sở hình thành và phát triển của chủ nghĩa yêu nước Việt Nam; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ đó, góp phần vun đắp tình cảm, phát huy tinh thần yêu nước để tạo thành động lực tinh thần to lớn thúc đẩy thế hệ trẻ, nhất là đoàn viên, học sinh sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ, xả thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lớp học được tổ chức theo Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW, ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” dành cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân và Kế hoạch số 52/KH-TTBDCT, ngày 23/6/2020 của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã về tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam” năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị tổ chức 05 lớp dành cho đoàn viên, học sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn thị xã.
 

Tấn Thành

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21163314