Truy cập hiện tại

Đang có 82 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X

(TGAG)- Ngày 20/01, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đại tá Lê Thanh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Về nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, hội nghị thể hiện sự thống nhất cao với nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ qua và phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Theo đó, Quân đội tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm tình hình và phối hợp các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống; quyết tâm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ Xã hội chủ nghĩa.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 thi đua huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm

Đối với Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ X, qua nghiên cứu, các đại biểu đã thể hiện sự thống nhất cao nội dung văn kiện, đặc biệt là những mục tiêu, giải pháp cho phương hướng nhiệm kỳ tới mà đại hội đã đề ra. Theo đó, từ nay đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân; củng cố quôc phòng - an ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đối với lực lượng vũ trang tỉnh, tập trung lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Dịp này, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh kêu gọi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh phát huy truyền thống qua hơn 70 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội, của LLVT tỉnh, tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ tỉnh An Giang đã đề ra./.
                                                                                               
                                                                                              
Tin, ảnh: Văn Tranh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23253138