Truy cập hiện tại

Đang có 251 khách và không thành viên đang online

Tịnh Biên: Tổ chức học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Trung ương

(TUAG)- Ngày 28/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và các kết luận, quy định của Trung ương.


Quang cảnh Hội nghị 

Cụ thể, Hội nghị đã triển khai đến cán bộ, đảng viên huyện Tịnh Biên các nội dung: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” và chuyên đề toàn khoá “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.


Cán bộ, đảng viên huyện Tịnh Biên tham gia học tập, quán triệt

Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngặn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37 QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về những điều đảng viên không được làm; Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 10/01/2022 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét trong cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27058672