Truy cập hiện tại

Đang có 105 khách và không thành viên đang online

Châu Thành: Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

(TUAG)- Sáng ngày 09/11, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho cán bộ, đảng viên các ban, ngành huyện và trực tuyến đến điểm cầu 13 xã, thị trấn.


Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện. Triển khai 05 Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cụ thể: Đề án về Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025”; Đề án về “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án về “Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”; Đề án về “Ứng dựng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030”; Đề án về “Phát triển giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề và giải quyết việc làm giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.


Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, mục tiêu, các khâu đột phá và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Trên cơ sở đó, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong Nhân dân. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động thực hiện, bám sát các mục tiêu của Nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 4 lớp học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 9 đến ngày 12/11 cho tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn huyện.

Trúc Phương


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096290