Truy cập hiện tại

Đang có 214 khách và không thành viên đang online

Mặt trận Tổ quốc thi đua chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang

(TUAG)- Từ đầu năm đến nay, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại địa phương.


Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh trao bảng tượng trưng nhà Đại Đoàn kết cho người dân

UBMTQVN và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể trong tỉnh đã tăng cường tổ chức thực hiện, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQVN phát động, như: Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, gắn với Cuộc vận động “Toàn xây đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng đến các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh với những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể. Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn, nhất là ở các xã đang xây dựng NTM, NTM nâng cao. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng với các việc làm cụ thể, như: Hỗ trợ vốn vay ưu đãi, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất; ứng dựng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát…

Thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tổ chức hiệp thương, phối hợp các đoàn thể đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các doanh nghiệp trong tỉnh thiết thực chăm lo, đảm bảo đời sống cho các đối tượng chính sách, người có công, hưởng trợ cấp xã hội, người nghèo, các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã đăng ký công trình chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang với nội dung: “UBMTTQVN các cấp trong tỉnh cất mới 1.000 căn nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 50 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa của công ty, doanh nghiệp,… thông qua hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” các cấp. Trong đó, cấp tỉnh thực hiện 400 căn, cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện 600 căn”.

Tính từ đầu năm đến ngày 10/8/2022, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động nguồn lực thực hiện cất mới được 1.484 căn nhà, với tổng số tiền là 75,340 tỷ đồng. Cụ thể, Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động nguồn lực từ các tổ chức, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ cất mới 583 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 28,150 tỷ đồng. Ban Thường trực UBMTTQVN và Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các xã, phường, thị trấn tổ chức cất mới được 901 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 47,190 tỷ đồng. Mỗi căn nhà được cất mới đảm bảo tiêu chí “3 cứng”, có giá trị tối thiểu 50 triệu đồng/căn. Trong đó, các đơn vị tài trợ từ 40 - 50 triệu đồng/căn, phần còn lại do các địa phương vận động và gia đình đối ứng.

Ngoài ra, nhiều địa phương đã phát huy được tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng, xây dựng được nhiều tổ chức cất nhà từ thiện, như: “Đội cất nhà từ thiện” ở thị xã Tân Châu; “Hội Mái ấm tình thương” ở huyện Thoại Sơn và Châu Thành; “Tổ cất nhà từ thiện” ở huyện Châu Phú, Chợ Mới,... Qua đó, đóng góp hàng ngàn ngày công làm giảm chi phí công thợ, bên cạnh còn vận động tiền và hiện vật hỗ trợ thêm cho những gia đình quá khó khăn.


Trao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh cho biết: Nhờ sự quan tâm lãnh chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng với chính quyền và các ngành ở địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, nên công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết mang lại kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Chất lượng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo được khang trang, đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng” và các công trình phụ đảm bảo theo quy cách, với chất lượng cao nhất.

Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh đề nghị: Thời gian tới, UBMTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể trong tỉnh tếp tục đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của Mặt trận Tổ quốc các cấp gắn với hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương gương điển hình, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả; phát huy tinh thần đoàn kết, “Tương thân tương ái” của cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211425