Truy cập hiện tại

Đang có 43 khách và không thành viên đang online

Huyện ủy Tri Tôn họp lần thứ 18 nhiệm kỳ 2015-2020

(TGAG)- Ngày 05/8/2019, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức họp lần thứ 18 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 7, phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 8/2019; thảo luận đóng góp dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Cao Quang Liêm, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.


Trong tháng 7, Đảng bộ tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 17 sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Sau khi quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại hội nghị Huyện ủy lần thứ 17, Ban Tổ chức Huyện ủy cùng các ban xây dựng đảng tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét thông qua Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Theo đó, thời gian chuẩn bị và tổ chức đại hội từ cấp dưới cơ sở đến cấp huyện bắt đầu từ tháng 8/2019 và hoàn tất vào tháng 08/2020. Đại hội điểm: Chi bộ dưới cơ sở: mỗi đảng ủy cơ sở chọn 01 đơn vị điểm. Chi, đảng bộ cơ sở: Huyện ủy chọn 02 đơn vị (Đảng bộ thị trấn Tri Tôn và Chi bộ Văn phòng HĐND - UBND huyện). Đại hội bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy cơ sở: Huyện ủy chọn 01 đơn vị là Đảng bộ xã Châu Lăng. Về số lượng cấp ủy viên: Số lượng Huyện ủy viên nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 41 đồng chí; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy là 13 đồng chí; Cấp ủy viên Đảng ủy cơ sở là 15 đồng chí; cấp ủy viên chi bộ cơ sở không quá 05 đồng chí. Về tuổi ứng cử: Về cơ cấu trẻ, tuổi được xem là trẻ tăng 5 tuổi so nhiệm kỳ trước. Cụ thể: cấp xã trẻ dưới 35 tuổi; cấp huyện trẻ dưới 40 tuổi. Mốc tính tuổi: cấp dưới cơ sở tháng 01/2020; cấp cơ sở tháng 4/2020; cấp huyện tháng 6/2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cao Quang Liêm đã làm rõ thêm một số nội dung trong dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW. Đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành cần làm ngay một số việc như: vấn đề tiếp tục vận động thành lập Hợp tác xã nông nghiệp; mời gọi đầu tư; tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục, khai giảng năm học mới; xây dựng nông thôn mới các xã có nằm trong lộ trình; việc sắp xếp công an chính quy về xã; các công trình chào mừng kỷ niệm 180 năm Tri Tôn hình thành và phát triển, 40 năm tái lập huyện; tổ chức đua bò Bảy Núi lần thứ 26 tại huyện./.

Trần Văn Hợp
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18096438