Truy cập hiện tại

Đang có 35 khách và không thành viên đang online

Ký kết phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội

(TGAG)- Chiều 9-7, UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Thường trực UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Tiếc Hùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn An Giang đã ký kết chương trình phối hợp công tác (giai đoạn 2019-2024). Nội dung phối hợp định hướng, hướng dẫn tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhân rộng mô hình tốt, tham gia giám sát và phản biện xã hội. Phối hợp đấu tranh phê phán hành vi tiêu cực, bác bỏ quan điểm sai trái; uốn nắn tư tưởng lệch lạc, bảo vệ Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết dân tộc. Nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội trong Đảng và xã hội. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục; tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân. Tổ chức bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ làm công tác Mặt trận, các đoàn thể.Đây là hoạt động góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng, các đoàn thể, công tác Tuyên giáo, Mặt trận và các đoàn thể trước yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Ngọc Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15591150