Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022 đến ngày 30/9

(TUAG)- Ngày 14/9/2022, Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022 (Ban Tổ chức) ban hành Thông báo số 05-TB/BTC về việc gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự thi Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II-năm 2022.

Theo Ban Tổ chức, nhằm tạo điều kiện cho các tác giả chuyên và không chuyên có thêm thời gian sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng tham gia dự thi. Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022 thống nhất lùi thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi đến ngày 30/9/2022 (bao gồm gia hạn thời gian đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, các tác phẩm dự thi đảm bảo đăng phát trước thời điểm kết thúc nhận bài 30/9/2022).Lễ tổng kết và trao Giải dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 10/2022 (thời gian cụ thể thông báo sau). Thể lệ dự thi vẫn theo các nội dung nêu trong Thông báo số 01-TB/BTCG, ngày 07/4/2022 của Ban Tổ chức Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022.

Mỗi tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng tham gia Giải, ngoài phục vụ công tác tuyên truyền, còn góp phần hướng dẫn, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; phản ánh kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở địa phương, đơn vị; phát hiện cách làm hay, mô hình tốt để biểu dương, khen thưởng. Đồng thời, đấu tranh phê phán với những thiếu sót, khuyết điểm, giúp mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt hơn vai trò lãnh đạo. Đây không những là sân chơi cho những người làm báo, mà là sân để mọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tìm hiểu, viết, thể hiện những tâm tư của mình về công tác xây dựng Đảng, là thể hiện trách nhiệm của một người đảng viên, một người dân đối với công tác xây dựng Đảng, cụ thể là công tác xây dựng Đảng của tỉnh.

Vì sự thành công của Giải, Ban Tổ chức Giải đề nghị các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần, trách nhiệm tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn, lĩnh vực tham gia Giải đúng thời gian quy định. Đồng thời phối hợp, tạo điều kiện cho người làm báo chuyên và không chuyên phát huy tối đa năng lực sáng tạo, có tác phẩm giá trị cao, phản ánh kịp thời, đầy đủ kết quả và nỗ lực của các cấp, ngành, tầng lớp nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Thể lệ Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II - năm 2022: Tải về 

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35163319