Truy cập hiện tại

Đang có 156 khách và không thành viên đang online

Thoại Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 2/2017

(TGAG)- Ban Tuyên giáo huyện ủy Thoại Sơn vừa tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 2/2017 cho Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng ủy cơ sở, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo 17 xã, thị trấn và 4 Đảng ủy Công an, Quân sự, Khối vận, Bệnh viện đa khoa huyện. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe triển khai 2 chuyên đề: Chuyên đề 1 “Những kết quả nổi bật chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự báo quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới”. Đây hoạt động đối ngoại thường xuyên và quan trọng của Đảng ta sau Đại hội XII của Đảng nhằm tăng cường tin cậy chính trị, củng cố hữu nghị, thúc đẩy hợp tác; duy trì cục diện hòa bình, hữu nghị và phát triển lành mạnh, ổn định giữa hai nước. Chuyên đề 2 “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu”; và định hướng tuyên truyền tháng 2/2017.

Hội nghị đã cung cấp những tài liệu quan trọng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở nhằm tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội; hướng dẫn triển khai kế hoạch "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017" gắn với nhiệm vụ chuyên môn và phong trào yêu nước ở địa phương, đơn vị.
                               
Hùng Cường


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35130093