Truy cập hiện tại

Đang có 79 khách và không thành viên đang online

Coi trọng chống “tự diễn biến” trong Đảng

(TGAG)- Chủ nghĩa xã hội sụp đổ chủ yếu do khủng hoảng về kinh tế, sai lầm về chính trị ở bên trong cùng với sự tấn công mạnh mẽ của "diễn biến hòa bình" từ bên ngoài. Bắt nguồn từ Liên Xô, kéo theo là sự tan rã của hệ thống. Như vậy, sau gần một thế kỷ tấn công vào chủ nghĩa xã hội, tốn biết bao tiền của, công sức... Nhưng tất cả đều thất bại. Gần đây, trong cố gắng “thích nghi”, chủ nghĩa đế quốc đã thiết kế nên một tổ hợp công nghệ mới, bao gồm cái gọi là "chiến tranh sạch"-chiến tranh công nghệ cao cộng với chiến lược "diễn biến hòa bình" và "cách mạng sắc màu" - sự cộng sinh giữa "diễn biến hòa bình" với bạo loạn chính trị...

Tổ hợp này đã và đang được triển khai hết quyết liệt, tác động không nhỏ vào tiến trình chính trị thế giới cũng như từng khu vực, từng quốc gia!

Đối với chúng ta, với các dự báo chiến lược cũng như qua thực tiễn cho thấy, riêng chiến lược "diễn biến hòa bình" dù được chuẩn bị công phu đến thế nào, nhưng cũng sẽ không có đất diễn nếu không xuất hiện những cơ sở bên trong. Nói cách khác, "diễn biến hòa bình" chỉ có thể khi đã có quá trình "tự diễn biến".

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về bản chất là quá trình suy thoái của các lực lượng cách mạng mà trước nhất, cơ bản nhất là lực lượng lãnh đạo. Nguyên nhân là do tác động khách quan, như: mặt trái của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và do âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”...; mặt khác, là từ chủ quan bởi một bộ phận cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...

Để phòng, chống "diễn biến hòa bình" có hiệu quả, trước nhất phải tập trung tiêu diệt các mầm mống của "tự diễn biến", trước nhất là từ trong Đảng.

Thời gian qua, do chưa thường xuyên đổi mới, chỉnh đốn Đảng, từ đó có những yếu kém, khuyết điểm tồn đọng qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục. Chúng ta đã ra sức đấu tranh, nhưng tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vẫn chưa bị ngăn chặn. Các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chưa được nhận thức đầy đủ, đúng đắn và thực hiện nghiêm. Dân chủ hình thức và bệnh thành tích khá phổ biến ở các tổ chức đảng và đảng viên. Công tác cán bộ còn nhiều kẽ hở. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của nhiều tổ chức đảng còn thấp, quản lý đảng viên chưa chặt chẽ, chế độ trách nhiệm không rõ ràng, nhất là của người đứng đầu. Đội ngũ đảng viên đông nhưng không mạnh…

Như vậy, chưa ngăn chặn được suy thoái nghĩa là “tự diễn biến” đã trở thành một khuynh hướng hết sức nguy hiểm! Trực tiếp thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng.

Trong dịp tiến tới Đại hội Đảng các cấp, hơn bao giờ hết, từng đảng viên và cán bộ; từng chi bộ, đảng bộ phải ra sức đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân. Phải góp phần đấu tranh xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Phương châm quan trọng là phòng hơn chống. Vì vậy cần nhanh chóng giải quyết các bức xúc, tiêu cực từ nội bộ, không để dẫn đến “điểm nóng” lan rộng mà kẻ thù có thể lợi dụng gây tình hình phức tạp. Kịp thời phát hiện và dập tắt những luận điệu chiến tranh tâm lý, tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đặc biệt, cần nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân, phát hiện những thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để giải quyết kịp thời.

Suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang  ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Nhưng chúng ta  tin tưởng, với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉnh đốn Đảng, tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh./.
SỰ THẬT

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16671090