Truy cập hiện tại

Đang có 188 khách và không thành viên đang online

An Giang qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm qua, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.
 

Cán bộ chủ chốt tỉnh tiếp thu những nội dung cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 do đồng chí Mai Văn Ninh - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2021; Kế hoạch số 21-KH/TU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017 và Kế hoạch số 19-KH/TU về công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền học tập, làm theo Bác phải gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; đồng thời phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo sức lan tỏa rộng lớn của việc học tập và làm theo Bác trong toàn tỉnh.

Xác định nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 là sự nêu gương, nên hầu hết cán bộ, đảng viên trong tỉnh đều tham gia học tập các chuyên đề với tinh thần, thái độ tích cực, tự giác, trách nhiệm. Từ tháng 5-2016 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức học tập 2 chuyên đề đó là: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Nghe triển khai chuyên đề năm 2017

Sau học tập các chuyên đề, từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc; từng tổ chức Đảng ở cơ sở lựa chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp tình hình, thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên; từng cá nhân, nhất là người đứng đầu đều phải xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện. Và để tránh hình thức, các chi, đảng bộ đã lấy kết quả học tập và làm theo Bác của đảng viên làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm.

Nhờ vận dụng sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, nhiều địa phương, đơn vị đã gắn kết được việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa khắc phục những hạn chế, vừa tạo ra các phong trào thi đua trong công tác, từng bước đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với nhân dân. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí…

Nhiều đơn vị, địa phương đã chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại của công dân; kiềm chế tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương.

Thông qua công tác tuyên truyền học tập và làm theo Bác, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là các mô hình mới được nghiên cứu và triển khai mang lại hiệu quả thiết thực như Đảng ủy Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành phát động phong trào thi đua nâng cao y đức và nâng cao chất lượng khám và điều trị, chăm sóc người bệnh, cải tiến khâu tiếp nhận, khám, điều trị, chăm sóc, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các phong trào thi đua “thanh niên học tập và làm theo lời Bác”, “nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, “quân y 5 tốt”, “lực lượng vũ trang địa phương tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”;  Bộ đội Biên phòng với phong trào “Bộ đội Biên phòng tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng An Giang tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; Công an tỉnh với các khẩu hiệu hành động…

Phong trào học tập và làm theo Bác tiếp tục lan tỏa vào các tầng lớp nhân dân, nổi bật là các hoạt động xã hội từ thiện như: chương trình “nâng bước em tới trường” hỗ trợ 64 học sinh khó khăn, mỗi em 500.000đ/tháng; nhận đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học; xe chuyển bệnh miễn phí cho người nghèo; bếp cơm từ thiện tại các bệnh viện; xây cầu, làm đường; hiến đất xây dựng trường học, xây trạm y tế, làm lộ nông thôn; giữ gìn an ninh trật tự xã hội, vệ sinh môi trường…

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian tới, Tỉnh xác định tăng cường công tác tuyên truyền đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội để tập trung giải quyết có hiệu quả; cùng với đó là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong việc đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Lê Hân
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18091485