Truy cập hiện tại

Đang có 150 khách và không thành viên đang online

Châu Thành thực hiện nhiều giải pháp phát triển doanh nghiệp, doanh nhân

(TUAG)- Thời gian qua, với sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND huyện, giám sát của HĐND huyện, cùng sự nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và Nhân dân, huyện Châu Thành đã thực hiện nhiều giải pháp để đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Đề án của Huyện ủy về “Phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.
 


Trong đó, ngoài việc huyện chú trọng việc đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện Châu Thành. Thời gian qua, các ngành chuyên môn huyện phối chặt chẽ để đảm bảo hoạt động công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn huyện. Trong đó, phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành huyện và UBND các xã thị trấn thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển doanh nghiệp được 14 cuộc với sự tham dự của khoảng 670 lượt người tham dự. Song song đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển doanh nghiệp như Luật Đầu tư công năm 2020, các văn bản triển khai chính sách hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, các ngành chuyên môn huyện tích cực thực hiện các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp cơ sở tiếp cận các chính sách ưu đãi về tài chính, tín dụng. Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Song song đó, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Châu Thành đã phối hợp với UBMTTQVN huyện, LĐLĐ huyện, Chi hội doanh nghiệp huyện tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ cho vay tới người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Chủ động rà soát, tiếp cận các doanh nghiệp và thông tin trực tiếp với người sử dụng lao động về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đến các doanh nghiệp có người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hiện, toàn huyện có 69 doanh nghiệp với 14.590 người lao động có tham gia bảo hiểm bắt buộc. Kết quả rà soát và nắm bắt nhu cầu vay vốn đến nay đã có 4 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn với 8.640 lao động, với số tiền đề nghị vay là 32.010 triệu đồng, trong đó có 01 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc cho 517 lượt lao động và 03 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh với 8.123 lao động.
 


Ngoài ra, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tiếp nhận và phê duyệt cho vay được 02 doanh nghiệp, tổng số tiền đề nghị vay được phê duyệt giải ngân là 5.108 triệu đồng để trả lương cho 1.623 lượt người lao động có tham gia bảo hiểm bắt buộc. Thời hạn vay 11 tháng, lãi suất 0% và không phải thế chấp tài sản.

Cùng với đó, thời gian qua, phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh An Giang mời Ngân hàng MSB Châu Thành và Chi hội doanh nghiệp Châu Thành để hỗ trợ vay vốn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ với hình thức tín chấp. Phòng Kinh tế - Hạ tầng đã phối hợp với các ngành liên quan và địa phương thực hiện xây dựng thương hiệu và kết nối, phát triển thị trường hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở đăng ký nhãn và chứng nhận nhãn hiệu, chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP 3 sao cho 08 đơn vị. Trong đó, hợp tác xã rau màu Bình Thạnh đăng ký và được chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Hợp tác xã sản xuất rau an toàn Bình Thạnh” năm 2018. Năm 2020, hỗ trợ 02 cơ sở tại thị trấn An Châu đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (01 cơ sở hàn tiện, 01 cơ sở chế biến nước yến); hỗ trợ Hộ kinh doanh Đông Dương chế biến sa tế tỏi, ớt đăng ký mã số, mã vạch. Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình đăng ký nhãn hiệu tập thể “Hợp tác xã Nông nghiệp Vĩnh Bình” năm 2021, hiện Cục Sở hữu trí tuệ đang thẩm định hồ sơ. Công ty TNHH MTV Newcaphe với cà phê túi lọc được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2018, cấp khu vực năm 2019 và là hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019, 2021. Cơ sở mộc Thành Hảo, xã Vĩnh Thành với tranh gỗ nghệ thuật được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 2018. Sản phẩm gạo Ngọc Nhân của Công ty TNHH MTV Tín Thành ATC được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao năm 2020. Bên cạnh đó, trong năm 2020, 2021 và năm 2022, phòng Kinh tế - Hạ tầng đã hỗ trợ từ kinh phí khuyến công cho 04 lượt cơ sở tham gia bán hàng tại Hội chợ Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Phan Thiết với tổng doanh thu bán hàng đạt 170 triệu đồng và hỗ trợ 03 doanh nghiệp, cơ sở gửi sản phẩm tham gia ngày hội sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng các tỉnh thành năm 2021 tại Châu Đốc...
 
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các ngành chuyên môn huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức triển khai các Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/2/2022 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2022; Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 21/3/2022 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện năm 2022; Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 21/3/2022 về phân kỳ thực hiện “ Đề án phát triển doanh nghiệp, doanh nhân và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030”. Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 17/5/2022 về phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, làng nghề. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trong đó cần chú trọng tăng cường đổi mới các hình thức, biện pháp phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo pháp luật được truyền tải đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Phát huy vai trò, đổi mới và nâng chất hoạt động của Chi hội doanh nghiệp huyện theo yêu cầu hiện nay. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra 100% các doanh nghiệp đã được vay vốn để kịp thời phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả triển khai thực hiện chính sách cho vay.../.

Minh Thiện
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30330025