Truy cập hiện tại

Đang có 51 khách và không thành viên đang online

Ban CHQS huyện Thoại Sơn nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng trong lực lượng vũ trang

(TUAG)- Thực hiện lời huấn thị của Bác “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Thấm nhuần lời dạy của Người về xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị . Thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS huyện Thoại Sơn luôn xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, quản lý tư tưởng trong LLVT huyện là một nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nhân tố chính trị tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng LLVT huyện, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của Quân đội, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.


Lực lượng dân quân tham gia học tập giáo dục chính trị, pháp luật

Chính vì vậy, Đảng ủy - Ban CHQS huyện lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai cụ thể hóa văn bản ở cấp mình, lãnh đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tại đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; lãnh đạo tăng cường công tác giáo dục chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và bảo đảm an toàn. Chú trọng kết hợp giữa giáo dục chính trị với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong LLVT huyện. Từ đó giúp cho cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước.
 
Để thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật, Ban Chính trị đã tham mưu Đảng ủy Quân sự huyện xác định nội dung quán triệt, học tập sát với tình hình cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện với nhiều hình thức như: thông tin thời sự tháng, sinh hoạt chính trị tư tưởng được tổ chức vào ngày Đảng, ngày Đoàn, ngày sinh hoạt chính trị và văn hóa tinh thần, ngày pháp luật hàng tháng, các hoạt động chào mừng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước về các văn bản pháp luật liên quan đến biển đảo, thực trạng biển đảo Việt Nam và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các văn bản luật liên quan đến công tác tuyển quân năm 2023, Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên… Qua đó, quân số tham gia đạt 98,9%.

Từ nhiều năm nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh luôn giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố kiến thức, nâng cao nhận thức cho học sinh, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Do đó, Hội đồng Giáo dục QP&AN huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác này và tổ chức thực hiện hiệu quả ở địa phương, quân số đạt 100%.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật là Đảng ủy - Ban CHQS huyện phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch & Truyền thanh thực hiện Chuyên mục “Quốc phòng toàn dân”. Nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên, công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự, chính sách đối với dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội; giáo dục truyền thống chiến đấu anh hùng của LLVT huyện. Đến thời điểm hiện tại đã tiến hành 28 kỳ, thực sự là cầu nối giữa cán bộ, chiến sĩ với Đảng, chính quyền và Nhân dân.
 

Cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng “Ngày chạy thể thao CISM”

Xác định việc làm tốt công tác quản lý tư tưởng trong quân đội sẽ trực tiếp góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố lập trường, chủ động ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đoàn kết trong nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thời gian qua, Đảng ủy - Ban CHQS luôn chú trọng phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan, đơn vị và đoàn kết quân dân. Tạo chuyển biến vững chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, không để xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn trong huấn luyện, lao động và tai nạn giao thông. Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, các tiêu cực, tệ nạn xã hội, các loại văn hoá xấu độc xâm nhập vào đơn vị. Bám sát thực tiễn chức năng, nhiệm vụ, chủ động triển khai thực hiện toàn diện các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ đơn vị và lực lượng dân quân các xã, thị trấn, phát huy 3 dân chủ lớn trong quân đội. Qua đó, kịp thời nắm bắt và giải quyết tốt những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thể hiện tốt, hoạt động của đơn vị luôn thực hiện theo điều lệnh quân đội, chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông. 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân, thực hiện tốt nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
 

Xử lý tình huống trung đội trưởng, tiểu đội trưởng trong Hội thao Trung đội DQCĐ, nữ DQTT

Ngoài ra, đơn vị cũng thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa; chính sách quân đội và hậu phương quân đội, thăm tặng quà động viên cán bộ và gia đình cán bộ gặp khó khăn. Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn đời sống văn hoá tinh thần cho bộ đội theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Đại tá Nguyễn Thúc Linh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh yêu cầu: “Cần phát huy vai trò của cơ quan chính trị, chú trọng giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực tư tưởng văn hóa; phát huy vai trò của lực lượng 47 kịp thời phát hiện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong phong trào thi đua quyết thắng, đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng lập nên những thành tích mới, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao”.

Có thể khẳng định, qua những hình thức, phương pháp công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng và ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Kim Cương
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30331051