Truy cập hiện tại

Đang có 113 khách và không thành viên đang online

Định hướng dư luận xã hội, công tác tuyên truyền tháng 5/2020

(TGAG)- Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang định hướng dư luận xã hội và nội dung tuyên truyền tháng 5/2020 như sau:

1. Định hướng dư luận xã hội


- Công tác triển khai, thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó, có việc học tập chuyên đề năm 2020...

- Tình hình dư luận xã hội xung quanh các sự kiện, các ngày lễ lớn diễn ra trong tháng,.. Nắm bắt dư luận xã hội đối với các vấn đề thời sự, thời cuộc thế giới, trong nước, trong tỉnh; công tác đối ngoại; tình hình dịch bệnh COVID-19, tình hình biển Đông...

- Tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội xung quanh các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp; việc sắp xếp kiện toàn bộ máy các đơn vị hành chính trong tỉnh...

2. Định hướng tuyên truyền trên báo chí

- Tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hướng dẫn số 103-HD/BTGTU, ngày 17/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Tuyên truyền Công văn số 1036-CV/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, trong đó lưu ý nội dung việc tổ chức đại hội các cấp đồng thời phải thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịc bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền những cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch COVID-19. Những cố gắng, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần X, nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh lần thứ 13 (bất thường) diễn ra vào ngày 5/5/2020.

- Tuyên truyền công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của chính phủ, đúng mức và thích hợp với những diễn biến của tình hình Biển Đông, tuyên truyền phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đầt liền năm 2020 (Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU, ngày 10/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19 theo các nội dung của Công văn số 432/UBND-KGVX, ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị 19/CT-TTg về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Tuyên truyền các ngày lễ, sự kiện diễn ra trong tháng 5/2020: Kỷ niệm 134 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886- 1/5/2020); Kỷ niệm 202 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818-05/5/2020); Kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2020); Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội người cao tuổi Việt Nam (10/5/1955-10/5/2020); Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020); Kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020); Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941-19/5/2020). Đặc biệt là tuyên truyền các hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), trong đó có Chương trình Giao lưu các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2020 và Lễ phát động Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2020-2021 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18/5/2020 tại Phim trường Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang và được phát sóng trực tiếp trên sóng Phát thanh – Truyền hình An Giang. Tuyên truyền hưởng ứng các sự kiện khác trong tháng: Ngày Thế giới không hút thuốc lá (31/5); ngày Thế giới phòng, chống thiên tai (22/5); Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 ( dự kiến diễn ra vào ngày 27, 28/5);…

- Tuyên truyền Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ V/2020); Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc lần thứ 14, năm 2019-2020”; Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”;...

- Thông tin hoạt động nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương khóa XII, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục lan tỏa, nhân rộng  gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị và trong xã hội; tiếp tục tuyên truyền Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

- Tuyên truyền nội dung các văn bản mới phát hành của Trung ương,  của tỉnh: Chỉ thị số 17/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 104-KH/BDVTU, ngày 09/4/2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng  nông thôn mới” năm 2020;…

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng chất. Tuyên truyền thúc đẩy công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống buôn lậu, hàng giả; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; cháy rừng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh ở người, bệnh trên gia súc, gia cầm; công tác phòng chống thiên tai, phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em, phòng, chống các tệ nạn xã hội;…

- Tuyên truyền đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; phản ánh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch;…

- Tuyên truyền quảng bá các lễ hội trên địa bàn tỉnh diễn ra trong tháng 5/2020, cụ thể là Lễ hội vía Bà Chúa xứ núi Sam (tháng 4 âm lịch); biểu dương, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lợi lợi ích kinh tế- xã hội; cổ vũ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chủ trương, chính sách phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp;…

TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21163120