Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Đảng ủy Sư đoàn 330 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII

(TUAG)- Ngày 03/6, Đảng ủy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thượng tá Dương Công Sang, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Sư đoàn chủ trì Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, các đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và hơn 140 đồng chí là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Sư đoàn đã được nghe đồng chí Thượng tá Dương Công Sang, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Sư đoàn thông báo toàn văn bài phát biểu khai mạc, bế mạc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII như: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và một số vấn đề quan trọng khác.


Sau Hội nghị, các đảng bộ trực thuộc Sư đoàn tiếp tục quán triệt nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng./.

Thành Nhân, Nguyễn Hảo
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34210082