Truy cập hiện tại

Đang có 68 khách và không thành viên đang online

Lữ đoàn 962: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII)

(TUAG)- Sáng ngày 02/6, Đảng ủy Lữ đoàn 962 tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) tới 122 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên. Đại tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn chủ trì Hội nghị.
 

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Đại tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…
 

Đại tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn thông tin về các nội dung của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Sau Hội nghị, Đảng ủy Lữ đoàn 962 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã thông qua, làm cơ sở cho cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Lữ đoàn. Từ đó góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, Lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tin, ảnh: Thành Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35202133