Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới triển khai kế hoạch diễn tập động viên quân nhân dự bị năm 2020

(TUAG)- Sáng ngày 25/8, Chợ Mới tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chuẩn bị công tác diễn tập động viên quân nhân dự bị (QNDB) năm 2020. Tham dự có đồng chí Võ Nguyên Nam, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới và ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện.


Hội nghị đã thông qua các quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập động viên QNDB năm 2020, Ban Tổ chức, thành lập Trạm tập trung QNDB. Cuộc diễn tập lần này Chợ Mới chọn 7 xã giao nguồn tập huấn, huấn luyện gồm: Hòa Bình, Hòa An, An Thạnh Trung, Long Kiến, Kiến Thành, Long Điền B, Tấn Mỹ với quân số theo yêu cầu. Đợt diễn tập dự kiến trong tháng 10 năm 2020 với 2 nội dung: Hành động của chỉ huy, cơ quan khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) từ trạng thái SSCĐ “thường xuyên” lên trạng thái SSCĐ “cao” nhận mệnh lệnh động viên, triển khai thực hiện mệnh lệnh động viên, triển khai trạm tập trung và Thực hành huy động quân nhân dự bị qua trạm tập trung, tổ chức vận chuyển bàn giao tại trạm tiếp nhận của Lữ đoàn 962/Quân khu 9.

Phát biểu tại hội nghị ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Chợ Mới nhấn mạnh: Lực lượng quân nhân dự bị có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước, do đó Ban Chỉ đạo diễn tập huyện, các thành viên và các xã được giao nguồn chủ động tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; tiến hành soạn thảo các văn kiện, nội dung, kịch bản, hướng dẫn huấn luyện, chuẩn bị các khu vực diễn tập Trạm tập trung và công tác huy động tiếp nhận quân nhân dự bị phù hợp với địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Hồ Toàn
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27127588