Truy cập hiện tại

Đang có 221 khách và không thành viên đang online

Tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo

(TUAG)- Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Tô Văn Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý IV/2020 vào chiều 13/01/2021.

Đến dự có đại diện lãnh đạo: Phòng Khoa giáo, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND-UBND, đại diện lãnh đạo các ngành khối khoa giáo; phó chủ tịch phụ trách khối văn xã và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo cấp xã, thị trấn.Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Khuẩn, HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy nêu rõ: Trong quý IV/2020, Ban Tuyên giáo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng, ban, ngành, các địa phương tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực  khoa giáo, như: phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; phát triển mô hình trung tâm học tập cộng đồng ở cơ sở; công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới” đảm bảo chất lượng và tiến độ, góp phần bổ sung kết quả vào việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và góp phần vào việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Hội nghị cũng đã đánh giá, trong quý IV, công tác khoa giáo Đảng đã đạt được một số kết quả cụ thể: Hoạt động khoa học công nghệ và công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ngày càng được quan tâm. Hoàn thành 01 nhà lưới trồng hoa ứng dụng công nghệ cao 1.000m2 tại xã Hòa An; hướng dẫn hồ sơ 03 chủ thể có sản phẩm dự kiến tham gia OCOP là: Làng nghề mộc Thanh Giang (TT Mỹ Luông), khô cá lóc Tấn Bửu (Kiến Thành), nem bì Kim Xuyến (Hội An); nghiệm thu đề tài "Xây dựng mô hình sản xuất xoài Ba màu 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGap gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm"... Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo bám sát các văn bản của Trung ương và cụ thể hóa của tỉnh theo tinh thần đổi mới căn bản toàn diện. Năm học 2019 - 2020, mặc dù thời gian năm học gián đoạn do dịch bệnh Covid-19 nhưng chất lượng giáo dục vẫn được đảm bảo; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng so với năm trước, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp 97,15%, có 1.515 em đỗ vào các trường đại học, cao đẳng; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được giữ vững. Công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề được triển khai tích cực… Công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện. Tổng số lần khám chung bệnh viện: 172.328 lần, số người điều trị nội trú: 3.715 người, tổng số ngày điều trị nội trú: 11.728 ngày, công suất giường bệnh: 85.67%. Hoạt động y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngành Y tế đã chủ động, làm tốt công tác phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19; xây dựng và ban hành phương án xử lý các tình huống dịch bệnh Covid-19 từ Campuchia về và các nơi xâm nhập vào huyện Chợ Mới. Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế, tăng độ bao phủ về bảo hiểm y tế. Số người tham gia BHYT là 274.054 người (chiếm 92,36% dân số), đạt  103,88% so với Nghị quyết của Huyện ủy đề ra năm 2020.Tại hội nghị có 13 ý kiến thông tin một số kết quả đạt được, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị trong năm 2021, đồng thời phản ánh các vấn đề thách thức, tồn tại, vướng mắc đã và đang diễn ra trong thực tiễn cuộc sống: cơ sở vật chất trường học, sách giáo khoa lớp 1, tập huấn giáo viên dạy sách giáo khoa lớp 2, vận động học sinh đến trường  sau Tết; phòng, chống dịch bệnh Covid -19, sốt xuất huyết, tay chân miệng; thông tuyến trong khám, chữa bệnh BHYT; sử dụng âm thanh trong đám tiệc; xử lý rác thải sinh hoạt gia đình, cơ sở sản xuất; cụm loa phủ sóng; kinh phí tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp xã; …Qua đó, đại biểu đã đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ.Kết luận, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Tô Văn Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo trân trọng và ghi nhận các ý kiến của đại biểu nêu ra tại hội nghị, đánh giá những kết quả nổi bật, chỉ ra nhiều vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong lĩnh vực khoa giáo, đặt ra nhiều thách thức phải giải quyết.

Định hướng quý I/2021, đồng chí Tô Văn Chấn lưu ý một số vấn đề cần quan tâm: Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm: chủ trì, phối hợp với UBND huyện và các ngành khối khoa giáo tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên các lĩnh vực khoa giáo, văn hóa – văn nghệ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của huyện; duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, quan tâm kiểm tra học sinh trước, trong và sau Tết, tăng cường giáo dục đạo đức nhà giáo, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; giữ vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT, tăng độ bao phủ BHXH; quán triệt, triển khai Công văn số 82-CV/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng hóa phục vụ Nhân dân trong dịp Tết…
Trường Giang
 
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18089252