Truy cập hiện tại

Đang có 77 khách và không thành viên đang online

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

(TGAG)- Năm 2017, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng khá và cao hơn so cùng kỳ 2016. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 5,11% (năm 2015 tăng 5,04%); trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,02%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,02%; khu vực dịch vụ tăng 7,22%, cụ thể:

Lĩnh vực Kinh tế

- Sản xuất nông nghiệp: tổng diện tích gieo trồng trong năm đạt gần 699,7 ha, giảm 28.843 ha so năm 2016. Năng suất lúa bình quân cả năm ước đạt 60,69 tạ/ha, tăng 2,15%. Diện tích và sản lượng các loại cây lâu năm, cây ăn trái tiếp tục tăng, ước đạt 196 ngàn tấn, tăng 17,35% (tăng 29 ngàn tấn). Diện tích thủy sản thu hoạch cả năm khoảng 1.975 ha, tăng 2,17% so cùng kỳ; sản lượng thủy sản nuôi trồng thu hoạch cả năm được khoảng 362 ngàn tấn, tăng 4,02% so cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,75% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá so sánh 2010 đạt 7.207 tỷ đồng, so cùng kỳ năm trước tăng 6,77%. Một số sản phẩm đạt mức tăng cao so cùng kỳ năm trước là: đá xây dựng tăng 22,5%; thức ăn cho thủy sản tăng 16,6%; áo sơ mi tăng 9,5%; gạo đã xát tăng 8,8%; nước uống tăng 9%; xi măng Portland đen tăng 6,2%; điện thương phẩm tăng 8%; nước đá  tăng 7,6%...

- Thương mại, dịch vụ: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 91.291 tỷ đồng, tăng 12,82% so cùng kỳ. Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 820 triệu USD, tăng khoảng 17% so cùng kỳ.

Các khu, điểm du lịch tiếp tục được đầu tư nâng cấp, tình trạng chèo kéo du khách tại các điểm tham quan được khắc phục. Ước cả năm có khoảng 7,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016.

- Tài chính ngân hàng: tổng thu ngân sách từ kinh tế địa bàn ước năm 2017 đạt 5.780 tỷ đồng, đạt 108,34% so dự toán năm, bằng 113,06% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện năm 2017 là 11.715 tỷ đồng, đạt 99,81% so dự toán năm, bằng 106,73% so cùng kỳ.

- Đăng ký kinh doanh, thu hút đầu tư: toàn tỉnh có 715 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Thu hút 79 dự án đầu tư so với cùng kỳ năm 2016 số dự án tăng 21 dự án.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm, tôn trọng tự do tín ngưỡng, thường xuyên tổ chức thăm hỏi người dân, chức sắc, người có uy tín ở những địa bàn bà con dân tộc sinh sống vào những dịp lễ, Tết truyền thống. Mối quan hệ giữa chính quyền và các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các vị chức sắc ngày càng gần gũi và thân thiện.

Một số nhiệm vụ trọng tâm  năm 2018

-  Lĩnh vực Nông nghiệp: tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy về ứng dụng công nghệ cao. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ sinh học; nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế. Tiếp tục củng cố hợp tác xã, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch chuyển đổi hợp tác xã kiểu mới; từng bước hình thành tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao gắn với tổ chức lại sản xuất trong nông nghiệp, mở rộng mô hình liên kết sản xuất với thu mua, chế biến, tiêu thụ nông sản.

- Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 377/CTr-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Tập trung tạo quỹ đất sạch cung ứng kịp thời cho nhà đầu tư; đưa trung tâm hành chính công đi vào hoạt động tạo sự thông thoáng cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Duy trì “Cà phê Doanh nhân” để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đối thoại và thảo luận những chính sách mới với doanh nghiệp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; kịp thời kiến nghị Trung ương giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp.

- Thương mại - Dịch vụ: tăng cường công tác dự báo, phổ biến kịp thời thông tin thị trường, nhu cầu hàng hóa, các rào cản kỹ thuật... để giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng các biện pháp ứng phó. Bên cạnh, việc giữ vững, khai thác các thị trường truyền thống... Tăng cường phối hợp các cơ quan thương vụ và tham tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ công tác xúc tiến và quảng bá hàng hóa xuất khẩu của tỉnh.

Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch; tổ chức chuỗi sự kiện để quảng bá hình ảnh du lịch của An Giang. Thành lập Ban Quản lý các khu điểm du lịch tỉnh; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành du lịch.

-  Phát triển hiệu quả văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống của người dân: thực hiện tốt Chỉ thị số 14 của Ban Bí thư, tiếp tục rà soát chế độ, thực hiện hiệu quả chính sách người có công với cách mạng. Đẩy nhanh giải quyết hồ sơ tồn đọng; quan tâm hỗ trợ nhà ở người có công, người nghèo. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường y tế dự phòng, ngăn chặn kịp thời dịch bệnh. Đổi mới mạnh mẽ công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Tập trung kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, đề cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu.

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ. Sẵn sàng ứng phó kịp thời, xử lý hiệu quả các sự cố, thiên tai.

PHẠM SƠN
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
27129801