Truy cập hiện tại

Đang có 60 khách và không thành viên đang online

Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ dư luận xã hội cho cán bộ ngành Tuyên giáo

(TGAG)- Trong 2 ngày 14 - 15/7/,2016 tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội năm 2016 cho hơn 200 đại biểu là cán bộ Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội làm công tác dư luận xã hội. Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.
 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin, quán triệt các chuyên đề: Phương pháp nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; xây dựng quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội; một số vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng…

 
   Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội. Nhiều đại biểu đã nhấn mạnh các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu dư luận xã hội với những nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường vai trò, nhận thức, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; đổi mới, kiện toàn và củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ, năng lực điều tra của đội ngũ cán bộ tuyên giáo; đổi mới nội dung, quy trình và phương pháp điều tra dư luận xã hội.
 

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo cả nước nâng cao kiến thức chuyên môn, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận tại địa phương. Các cán bộ ngành Tuyên giáo cần chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động trong mọi tình huống, góp phần làm cho quần chúng nhân dân hiểu rõ các vấn đề, nhất là các vấn đề nhạy cảm diễn ra trong xã hội.../.
 
Phước Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16089247