Truy cập hiện tại

Đang có 143 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Nâng cao hiệu quả chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới”

(TGAG)- Vừa tròn 5 năm tuổi, nhưng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” đã ghi đậm dấu ấn trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên khắp nẻo biên giới An Giang. Chuyên mục đã bám sát tình hình nhiệm vụ công tác biên phòng, chủ quyền biên giới với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của địa phương trong xây dựng và bảo vệ biên giới ngày càng vững mạnh, xây dựng thế trận biên phòng, “Thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường mở rộng hợp tác với hai tỉnh Kan Dal và Tà Keo-Vương quốc Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển,…

Kênh thông tin quan trọng

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, nhất là cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, vào tháng 6 năm 2010, Đài Phát thanh-Truyền hình (PT-TH) An Giang phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) An Giang bắt tay xây dựng chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài PT-TH An Giang.


Hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: “Ngay từ lúc thực hiện chuyên mục kỳ đầu tiên, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Ban Giám đốc Đài PT-TH An Giang đã coi chuyên mục là một kênh thông tin đặc biệt quan trọng, góp phần phản ánh kịp thời các hoạt động của BĐBP tỉnh, các lực lượng trên khu vực biên giới trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự trên khu vực biên giới cũng như hoạt động của các địa phương trên khu vực biên giới trong phát triển kinh tế - xã hội; Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới".

Trong 5 năm qua, trên cơ sở định hướng của Ban Giám đốc Đài PT-TH An Giang và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước và của tỉnh trong công tác xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và công tác biên phòng, các hiệp định, hiệp nghị, hiệp ước, Quy chế biên giới, Luật Biên giới quốc gia, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Phòng chống mua bán người, các Nghị định số 32 và số 34/CP của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền, Quyết định số 712 của UBND tỉnh về Quy chế khu vực biên giới đất liền và các văn bản về công tác phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia… Qua các hoạt động đó góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ và nhân dân trên khu vực biên giới trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng lực lượng BĐBP ngày càng vững mạnh.

Các hoạt động của BĐBP An Giang đã được tập trung phản ánh là công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia, sẵn sàng chiến đấu, công tác đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và các loại tội phạm khác; Công tác kiểm tra, kiểm soát, đối ngoại biên phòng và công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh, sạch, đẹp. Chuyên mục còn tuyên truyền kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của các đơn vị và địa phương như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, đề cao trách nhiệm” và phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”,...

Các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài cũng phản ánh kịp thời các hoạt động phối hợp của BĐBP An Giang với các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng… để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân.

Phát huy sức mạnh toàn dân

Ông Cao Quang Liêm - Giám đốc Đài PT-TH An Giang đánh giá: “Chuyên mục có sức lan tỏa to lớn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, cùng với BĐBP và các lực lượng trên khu vực biên giới giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Đồng thời thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân đã có nhiều hoạt động hướng về biên giới nhằm cổ vũ, động viên kịp thời lực lượng BĐBP thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới”.

Thật vậy, qua 5 năm thực hiện chuyên mục (6/2010 - 6/2015), đến nay chuyên mục đã phát sóng 60 kỳ, với thời lượng phát sóng trên 900 phút. Ngoài ra, hai đơn vị còn phối hợp thực hiện các chương trình như: Thời sự, tiếng dân tộc Khmer và phim tài liệu, Thông tin cần biết và các chương trình xã hội từ thiện, chương trình phát thanh và Trang thông tin điện tử. Đặc biệt các chương trình phát thanh cũng để lại nhiều ấn tượng sâu đậm.


Huấn luyện chó nghiệp vụ nhằm phục vụ quá trình đánh bắt các loại tội phạm nguy hiểm

Trong 5 năm qua, trên sóng phát thanh ngoài phát sóng 60 chuyên mục “Vì chủ quyền an ninh biên giới” định kỳ, Đài Phát thanh còn phát sóng khoảng 300 tin bài, phóng sự, phỏng vấn thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của BĐBP An Giang. Các chương trình phát thanh còn tập trung giới thiệu cán bộ, chiến sĩ BĐBP vượt qua mọi khó khăn, gian khổ luôn chắc tay súng giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc và những việc làm cụ thể, thiết thực của BĐBP giúp chính quyền địa phương và nhân dân trên khu vực biên giới phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống bão lũ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tham gia công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ cho con em nhân dân trên khu vực biên giới,...

Ngoài ra, thông qua các thể loại câu chuyện truyền thanh, ca nhạc, ca cổ, sân khấu truyền thanh... Trên sóng phát thanh đã lồng ghép tuyên truyền hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đặc biệt các chương trình ca nhạc và cổ nhạc theo yêu cầu còn là cầu nối cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang giao lưu, kết nghĩa, chia sẻ tình cảm với gia đình, người thân và bạn bè, góp phần thắt chặt thêm tình quân dân...

Nhiều chuyên mục và tin bài sau khi phát sóng để lại nhiều dấu ấn trong cán bộ, chiến sỹ BĐBP và các tầng lớp nhân dân như: “Mô hình quân nhu điểm”; “BĐBP An Giang tham gia xây dựng nông thôn mới”; “Tổ phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc”; “Chiến sĩ mới trên thao trường bãi tập”,… Nhiều điển hình tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm, quân dân y, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội… cũng được biểu dương trong các chuyên mục và tin bài, góp phần khơi dậy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.

Hàng năm, các chuyên mục và tin bài sau khi phát sóng còn được hai đơn vị tuyển chọn và dàn dựng lại tham gia Liên hoan Truyền hình toàn quân và Liên hoan Truyền hình lực lượng BĐBP đạt nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP.

Trực tiếp gắn bó, giành nhiều tâm huyết cho chuyên mục từ những kỳ đầu đến nay, Thiếu tá Nguyễn Trong Hà - Đội trưởng Tuyên truyền văn hóa, Phòng Chính trị BĐBP An Giang cho biết: “Để chuyên mục thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, thiết nghĩ những người thực hiện chuyên mục cần làm tốt việc nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, lồng ghép tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Pháp lệnh BĐBP, các Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế khu vực biên giới đất liền… Chuyên mục cần tăng thêm cả về thời lượng và số lượng, nâng cao chất lượng các tin, bài phản ánh các hoạt động của BĐBP và tình hình biên giới An Giang. Chuyên mục đi sâu nâng cao về chất lượng nhằm phản ánh chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, thường xuyên đổi mới nội dung, sắp xếp chặt chẽ làm nổi bật vấn đề”.

Trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam. Mặt khác, tình hình phân giới, cắm mốc có khả năng xảy ra nhiều yếu tố mới, hoạt động của các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp… Vì vậy, công tác phối hợp thực hiện chuyên mục phải được nâng lên tầm cao mới, phát triển cả về chất và lượng, thực sự là kênh thông tin chính thống và hấp dẫn trên Đài PT-TH An Giang, là món ăn tinh thần thu hút cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh:
CHIẾN KHU
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31407477