Truy cập hiện tại

Đang có 102 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Núi Sập: phấn đấu xây dựng thị trấn văn minh đô thị

(TGAG)- Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xác định rõ chức năng, nhiệm vụ trong lãnh đạo điều hành, tổ chức thực hiện Nghị quyết, luôn cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết thành những nhiệm vụ cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)... qua đó đã làm chuyển biến rõ nét nhận thức và hành động của từng cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là các chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội đề ra.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng tích cực. Mặc dù là thị trấn, nhưng nông nghiệp đạt sản lượng lương thực 8.771 tấn, đạt gần 140% so Nghị quyết, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đến cuối nhiệm kỳ là 28 triệu đồng, đạt 82,35% so Nghị quyết.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đã đầu tư, đóng góp xây dựng các tuyến đường nội ô, cống thoát nước với chiều dài 2.794 km, tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, thị trấn còn được huyện đầu tư xây dựng tuyến đường Tỉnh lộ 943 đoạn Núi Sập từ Kinh F đến cầu Thoại Giang; hoàn chỉnh Đề án nâng cấp thị trấn Núi Sập lên đô thị loại IV.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; trường, lớp học được đầu tư xây dựng khang trang, các trường tiểu học đều đạt mức chất lượng tối thiểu, công tác xã hội hóa giáo dục luôn được sự hưởng ứng của toàn xã hội, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường hằng năm đạt chỉ tiêu. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả, các chương trình y tế quốc gia được triển khai thực hiện khá đồng bộ, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, thường xuyên quan tâm đến việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những việc làm cụ thể đã giúp đỡ cho 43 hộ thoát nghèo, đến nay còn 105 hộ nghèo (chiếm 1,24%) và 145 hộ cận nghèo chiếm 2,75% so đầu nhiệm kỳ, giảm 15 hộ. Đảng bộ đã quan tâm hỗ trợ các chính sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo như về nhà ở, mua bảo hiểm y tế, giáo dục, cứu trợ, vay vốn ngân hàng...

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước ngày càng nâng cao, sắp xếp theo hướng tinh gọn, bố trí cán bộ chuyên môn đúng theo chuyên môn và sở trường. Công tác cải cách thủ tục hành chính có những bước tiến rõ nét, bộ phận nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính một cách kịp thời cho nhân dân. Đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Mặt trận và các đoàn thể phát huy được vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia củng cố, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng các cơ sở hạ tầng ở địa phương...

Đảng bộ thị trấn đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống; tổ chức tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các quy định về đánh giá chất lượng đảng viên, chất lượng chi bộ hằng năm; nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng được thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế đó là: kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của một thị trấn thương mại - dịch vụ - du lịch, mà chủ yếu là phát triển các mô hình vừa và nhỏ, chưa có sự đột phá trong khâu liên doanh, liên kết và kêu gọi đầu tư; việc chỉnh trang đô thị còn chậm, trong quản lý xây dựng còn những tồn tại; học sinh bỏ học ở bậc trung học cơ sở còn cao; một bộ phận người dân nghèo đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa vững chắc, một số hộ có khả năng tái nghèo...

Qua phân tích những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 26 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó đề ra giải pháp cần khai thác có hiệu quả lợi thế là trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tập trung đầu tư tạo bước đột phá về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với cơ cấu lại nền nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; nâng cao hiệu quả nguồn thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển xã hội; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Chú trọng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng công tác xây dựng Đảng trên các mặt.

Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tập trung trí tuệ, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương giàu đẹp. Đảng bộ và nhân dân thị trấn Núi Sập quyết tâm huy động mọi nguồn lực và sự hiến kế của nhân dân để xây dựng, phát triển địa phương trở thành đô thị loại IV - thị trấn văn minh./.

Quốc Hùng
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17515468