Truy cập hiện tại

Đang có 705 khách và không thành viên đang online

Thực tiễn - kinh nghiệm

Châu Đốc: Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

(TUAG)- Thời gian qua, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Châu Đốc luôn chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng khâu tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Lực lượng thường trực, dân quân tự vệ (DQTV), dự bị động viên (DBĐV) được xây dựng vững mạnh, có trình độ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, tổ chức biên chế phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chủ động, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thường xuyên xung kích đi đầu trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống dịch COVID-19. Theo dõi nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; quản lý chặt chẽ hoạt động của các chốt dân quân biên giới, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh (QP-AN), các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, được cấp ủy, chính quyền đồng tình, tín nhiệm cao…

Tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao; lực lượng DBĐV được tổ chức đăng ký, quản lý, kiểm tra, động viên huấn luyện đúng quy định; DQTV được tổ chức theo đề án: Tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động, bảo đảm chế độ chính sách cho DQTV theo quy định.  Phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, địa phương phường, xã vận động xã hội hóa hỗ trợ sửa chữa, cất nhà cho thanh niên nhập ngũ, LLDQ và DBĐV; cất nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trong chương trình Tết Quân – Dân năm 2022,  xây nhà đồng đội, nhà tình đồng đội. Kết quả đã cất mới 13 căn nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tổ chức tốt cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố năm 2022. Làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Tuyển sinh quân sự và tuyển chọn đào tạo đại học, cao đẳng, đào tạo trung cấp ngành quân sự cơ sở được triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt chỉ tiêu. Từng bước triển khai đề án xây dựng căn cứ chiến đấu, xây dựng KVPT thành phố ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu... Thực hiện tốt công tác đối ngoại quân sự với lực lượng vũ trang, chính quyền và Nhân dân 02 xã Chây Chốt và xã Kpungxăng, huyện PrâyChulsa, tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia phù hợp với tình hình diễn biến của bệnh dịch.


Bước vào năm 2023 và những năm tiếp theo, Đảng ủy - Ban CHQS thành phố Châu Đốc tiếp tục chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước hết, tập trung nâng cao chất lượng về chính trị, làm nền tảng quan trọng thực hiện mục tiêu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, tăng cường luyện tập, diễn tập các phương án chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất trong mọi tình huống. Tích cực đẩy mạnh làm công tác vận động quần chúng, nhất là thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá: “Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự thành phố trong sạch, vững mạnh, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và qui định đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, xây dựng lực lượng DQTV và DBĐV đủ về số lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”.
 
Xây dựng phong trào “LLVT thành phố Châu Đốc chung sức xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh” gắn với thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TU của Bộ Chính trị xây dựng Đảng bộ Quân sự vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng LLVT thành phố vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Để đạt được mục tiêu đề ra, trên cơ sở quán triệt sâu sắc và nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng về nhiệm vụ QP-AN, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng KVPT, LLVT thành phố Châu Đốc cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, QP-AN sát với tình hình cụ thể của địa phương. Xác định xây dựng LLVT thành phố vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là vấn đề then chốt, nhân tố quyết định. Tăng cường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện chiến đấu và rèn luyện kỷ luật, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của các lực lượng. Phấn đấu làm chủ công nghệ, vũ khí trong biên chế; chấp hành mệnh lệnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân toàn thành phố Châu Đốc phải coi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nhiệm vụ của riêng LLVT mà là nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn dân. Vì vậy, cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm QP-AN, góp phần xây dựng LLVT địa phương ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Hân Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376727