Truy cập hiện tại

Đang có 104 khách và không thành viên đang online

Đảng luôn đồng hành cùng Doanh nghiệp

(TGAG)- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg, chọn ngày 13 tháng 10 hằng năm là “Ngày doanh nhân Việt Nam”. Đó cũng chính là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương Việt Nam ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nhằm tôn vinh những cống hiến to lớn của đội ngũ doanh nhân gần 72 năm về trước, để ngày hôm nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định phải “... xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có năng lực, trình độ và phẩm chất, uy tín cao, sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển nhanh, bền vững và bảo đảm độc lập, tự chủ của nền kinh tế...” tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.

Nhìn lại một chặng đường hơn mười năm hình thành và phát triển Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang để cảm nhận và trân trọng hơn những cống hiến của doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân nói chung, trong Khối Doanh nghiệp nói riêng đối với việc thành lập và phát triển tổ chức đảng luôn gắn liền với sự tồn tại của doanh nghiệp. Có thể khẳng định: Đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có được tổ chức thực hiện tốt hay không đều nhờ vào vai trò lãnh đạo rất quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, nhất là ở những doanh nghiệp tư nhân, trong đó có nhiều doanh nghiệp còn non trẻ, nhưng đã thành lập tổ chức đảng và hoạt động rất tốt...

Ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang, việc thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân, bước đầu cũng gặp không ít khó khăn, nhưng nhìn chung đã thu được nhiều kết quả tích cực, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng là “không thể thiếu” trong việc góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Một trong những việc cần làm ngay là Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp tư nhân (quy mô vừa và nhỏ) chưa có tổ chức cơ sở đảng; các doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng; các doanh nghiệp có tổ chức đoàn thể đóng trên địa bàn thành phố Long Xuyên v.v... Sau đó tổ chức phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến thành phố vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp xúc tiến thành lập tổ chức đảng, từ đó rút kinh nghiệm nhân rộng ở các doanh nghiệp khác trên địa bàn các khu công nghiệp, huyện, thị, thành...

Khó khăn lắm... nhưng phải quyết tâm! Sau chặng đường hơn mười năm hình thành và phát triển, đến nay Đảng bộ Khối đã tăng thêm 12 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng so với ngày đầu mới thành lập (từ 46 lên 58 doanh nghiệp). Đây cũng chính là chỗ dựa vững chắc cho các đoàn thể, người lao động, cùng các hoạt động của doanh nghiệp.

Sau khi thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chú trọng là làm sao phải giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả tốt, để những “hạt nhân chính trị ở cơ sở” thực sự phát huy được chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó góp phần xây dựng tổ chức đảng tại đơn vị hoạt động ngày càng hiệu quả hơn dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp? Đây là câu hỏi khó. Vì nhiều chủ doanh nghiệp còn ngại hội họp, kiểm điểm, báo cáo v.v...; ngại cấp ủy, tổ chức đảng sẽ can thiệp sâu vào việc hoạch định chiến lược và việc điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để giải quyết “bài toán” này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xác định điều trước tiên là phải tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp nhận thức sâu sắc được vai trò, tác dụng thiết thực của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp; sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp luôn gắn liền với các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; về tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên đối với doanh nghiệp trong lao động và lối sống. Trên cơ sở tổ chức đảng sẽ tập hợp lực lượng đảng viên, đoàn viên, hội viên... thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch do doanh nghiệp đặt ra. Tổ chức đảng vững mạnh sẽ làm nòng cốt cho doanh nghiệp phát triển; tạo sự công bằng giữa các loại hình doanh nghiệp, nhằm thu hút nhân tài vào làm việc cho doanh nghiệp, đảm bảo hài hòa lợi ích của chủ doanh nghiệp và người lao động theo quy định của pháp luật... Song song đó, nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang thời gian tới là tiếp tục gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong Khối.

Để đồng hành và gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất để lắng nghe ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực để kịp thời phản ánh, kiến nghị đến Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan để có biện pháp giải quyết kịp thời, thực sự xem đây là một kênh thông tin hết sức quan trọng giữa Đảng với doanh nghiệp... Và trên thực tế, từ những kiến nghị đó, lãnh đạo các cấp trong tỉnh đã giải quyết thỏa đáng, hợp lý rất nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp đặt ra. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra...

Năm 2017 được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng đặt tên là “Năm doanh nghiệp An Giang!”. Đây là tín hiệu rất đáng mừng, thể hiện sự trân trọng, quan tâm nhiều hơn của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp. Ngoài việc phấn đấu thành lập 10.000 doanh nghiệp theo “Kế hoạch phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020” của Ủy ban nhân dân tỉnh, thì các doanh nghiệp cũng cần các cấp lãnh đạo hết sức quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới... Những việc làm rất thiết thực của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh thời gian gần đây, như: thành lập “Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang”, “Hội Nữ doanh nhân tỉnh An Giang”, hay điểm hẹn “Cà phê doanh nhân” tại Nhà hàng Vườn Hạnh Phúc, Nhà khách Ủy ban nhân dân tỉnh vào sáng thứ sáu hằng tuần của lãnh đạo tỉnh An Giang v.v... sẽ là cơ sở cho Đảng nói chung, Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang nói riêng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong thời gian tới./.

HỒ THANH TRƯỜNG
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17090008