Truy cập hiện tại

Đang có 88 khách và không thành viên đang online

Chợ Mới làm tốt công tác tuyên truyền miệng

(TGAG)- Từ nhiều năm nay, Ban Tuyên giáo huyện ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Chợ Mới duy trì đều đặn tổ chức hội nghị Báo cáo viên và Tuyên truyền viên cơ sở định kỳ.

Mỗi tháng tổ chức một lần hội nghị báo cáo viên tại 02 cụm (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và xã Mỹ An), số lượng tham dự mỗi cụm trên 150 đồng chí là các báo cáo viên cơ sở xã, thị trấn gồm: Thường trực Đảng uỷ, UBND xã, các ngành Giáo dục, Văn hóa, Y tế, các đoàn thể, Trưởng các ấp...;

Nội dung sau khi được tiếp thu tại hội nghị Báo cáo viên của tỉnh, hoặc những nội dung mới, sát với địa phương thì báo cáo kịp thời trong tháng để đội ngũ báo cáo viên cơ sở nắm và tuyên truyền trong nội bộ cũng như ngoài Nhân dân.

Sau đó, đội ngũ báo cáo viên các xã, thị trấn có trách nhiệm chuyển tải nội dung tiếp thu tại huyện bằng các hình thức phù hợp cho đảng viên, cán bộ và các tầng lớp Nhân dân thông hiểu; tổ chức thông tin trong các kỳ sinh hoạt chi, đảng bộ; sinh hoạt tại các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, tổ tự quản; thông tin trên Đài truyền thanh xã...

Bên cạnh đó, các ngành đoàn thể huyện, như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Huyện Đoàn hằng tháng xuống tận cơ sở để tuyên truyền đến Nhân dân những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ chính trị cùng với các chuyên đề lồng ghép vào Chương trình công tác Hội, Đoàn Thanh niên, đặc biệt là “3 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ; “1 phải 5 giảm”, "3 giảm 3 tăng” của Hội Nông dân; các công trình của thanh niên và Liên đoàn Lao động...

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện còn tổ chức thông tin thời sự thường kỳ theo từng quý cho 04 thành phần gồm: Cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn; Câu lạc bộ hưu trí; Cán bộ lãnh đạo và quản lý ngành Giáo dục; Chức sắc, chức việc các tôn giáo. Nội dung thông tin theo chủ đề của từng thời điểm như: kinh tế - xã hội, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thời sự trong và ngoài nước, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn... Thời gian tổ chức vào ngày 15 của tháng cuối quý.

Thực hiện Kế hoạch 69-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về đối thoại trực tiếp với các thành phần trong xã hội hằng tháng, để kịp thời giải quyết những bức xúc trong xã hội. Mỗi tháng, Ban Tuyên giáo huyện ủy tổ chức gặp gỡ với một số đối tượng có bức xúc, để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nhằm thắc chặt mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

Về đội ngũ tuyên truyền viên: Hằng tháng các xã, thị trấn đều cử đội ngũ tuyên truyền viên đến các ấp để tuyên truyền các chuyên đề về an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...; Huyện cử đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật để tuyên truyền về pháp luật ra cho dân thông hiểu...

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ mới, công tác tuyên truyền miệng, định hướng thông tin vẫn còn những tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền từng lúc, từng nơi vẫn chưa theo kịp tình hình; một số cấp ủy cơ sở thiếu quan tâm đến công tác tuyên truyền; có nơi tiếp thu tại huyện về không tổ chức truyền đạt lại, có nơi làm còn qua loa; chất lượng, trình độ đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở chưa đồng đều, thiếu linh hoạt, chưa có nhiều thực tiễn và kinh nghiệm truyền đạt, nên chưa hấp dẫn được người nghe...; Kinh phí cho công tác tuyên truyền tại cơ sở không có nên chưa đảm bảo thường xuyên để tuyên truyền hằng tháng.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo huyện ủy tiếp tục phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên và tuyên truyền viên cơ sở hằng tháng, không ngừng đổi mới hoạt động tuyên truyền miệng và định hướng thông tin để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng bộ, góp phần ổn định tình hình, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần xây dựng quê hương Chợ Mới càng giàu đẹp./.

Ban Tuyên giáo huyện ủy Chợ Mới
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
30270463