Truy cập hiện tại

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5756-CV/BTGTW, ngày 29/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội XV, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.Đề nghị các đồng chí sớm khai thác đề cương, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tài liệu tải: Tại đây.

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182949