Truy cập hiện tại

Đang có 183 khách và không thành viên đang online

Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(TUAG)- Thực hiện Công văn số 5563-CV/BTGTW, ngày 02/6/2023, của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đăng tải Tài liệu phục vụ tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang.

Tải tài liệu: Tại đây.

BBT
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34225166