Truy cập hiện tại

Đang có 164 khách và không thành viên đang online

Tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 -20/8/2021)

(TUAG)- Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 -20/8/2021). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát nội dung, hoạt động nêu trong Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 22/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021. Đồng thời, cần quan tâm một số vấn đề cụ thể sau:

Về nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, trong đó nhấn mạnh những cống hiến to lớn của Bác Tôn cho sự nghiệp xây dựng, phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc; góp phần xây dựng tình đoàn kết gắn bó giữa giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

- Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, trong đó nhấn mạnh về lòng trung thành với lý tưởng cộng sản; ý chí, nghị lực phi thường, vượt qua thử thách nghiệt ngã với niềm tin vào sự nghiệp cách mạng thành công của dân tộc; luôn nêu cao phẩm chất trung thành với Tổ quốc, với dân tộc, với Đảng, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

- Tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân; nêu bật những thành tựu và kết quả đạt được của quê hương An Giang trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; biểu dương và nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội trên quê hương An Giang.

Về hình thức tuyên truyền

Các địa phương, đơn vị trong tỉnh căn cứ tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, đảm bảo sự lan tỏa; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, ấn phẩm tuyên truyền và các hoạt động văn hóa  - văn nghệ chào mừng.  

Lưu ý:  Các hoạt động cần đảm bảo thiết thực, phù hợp với diễn biến dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh An Giang: Tải tại đây.

Đề nghị các đồng chí sớm khai thác tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng, dâng hương lên Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

* MỘT SỐ KHẨU HIỆU
  1. Chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2021)!
  2. Đồng chí Tôn Đức Thắng - Tấm gương về lòng yêu nước, đạo đức cách mạng!
  3. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người tiêu biểu cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh!
  4. Học tập và làm theo tấm gương mẫu mực của Bác Tôn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu mạnh!
  5. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
  6. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056305