Truy cập hiện tại

Đang có 269 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Ngày 26/1, An Giang ghi nhận 40 ca mắc COVID-19

(TUAG)-  Ngày 26/01, toàn tỉnh ghi nhận 40 trường hợp mắc COVID-19. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15/4/2021 đến nay là 35.602 trường hợp (có 19 trường hợp tái dương tính). Số trường hợp điều trị khỏi trong ngày: 149  trường hợp. Tử vong trong ngày: 06  trường hợp. Lũy kế số trường hợp tử vong/số trường hợp nhiễm chiếm 3,68% (1.311/35.602).
Cụ thể:

* Long Xuyên: 04 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện tại BVĐKTT An Giang (Mỹ Hòa: 01; Mỹ Quý: 01; Bình Khánh: 02).

* Châu Đốc: 06 trường hợp
-    Cộng đồng: 01 trường hợp P. Châu Phú A phát hiện qua khám sàng lọc tại TYT.
- Khu cách ly: 05 trường hợp

* Châu Thành:  05 trường hợp
- Cộng đồng: 03 trường hợp phát hiện qua tầm soát cộng đồng và khám sàng lọc tại BVĐKTTAG (02 trường hợp xã Vĩnh Bình; 01 trường hợp ấp Vĩnh xã Vĩnh Hanh)
- Khu cách ly: 02 trường hợp

* Chợ Mới:  08 trường hợp
- Cộng đồng: 05 trường hợp
Phát hiện qua sàng lọc mẫu tại BVĐKTT và BVSN An Giang: (01 trường hợp xã Mỹ Hội Đông; 01 trường hợp xã Hội An; 01 trường hợp TT Chợ Mới; 01 trường hợp xã Long Điền B; 01 trường hợp xã Long Giang).
- Khu cách ly: 03 trường hợp

* Phú Tân:  01 trường hợp trong cộng đồng xã Phú An phát hiện qua khám sàng lọc tại BVĐKTT.AG.

* An Phú:  02 trường hợp trong khu cách ly.

* Tân Châu: 09 trường hợp trong cộng đồng, phát hiện qua công tác sàng lọc cộng đồng và tại các bệnh viện (03 trường hợp phường Long Phú; 03 trường hợp xã Phú Vĩnh Xương; 01 trường hợp xã Tân An; 02 trường hợp xã Vĩnh Hòa).

* Thoại Sơn:  05 trường hợp trong khu cách ly.

Huy Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25179494