Truy cập hiện tại

Đang có 292 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang - một năm nhìn lại

(TGAG)- Năm 2014, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình, thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, quan tâm hướng mạnh về cơ sở, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, huy động mọi nguồn lực chăm lo cho đời sống nhân dân. Một số kết quả nổi bật như:

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng vào việc vận động nhân dân tham gia phát triển sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng giao thông nông thôn, cảnh quan môi trường, giữ gìn trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh hướng dẫn tổ chức chu đáo, có lãnh đạo các cấp cư ngụ trên địa bàn tham dự. Đặc biệt năm nay, có sự tham dự của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh tại 13 điểm ở 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tạo thêm phần long trọng, khí thế của Ngày hội; đồng thời qua đó, thể hiện được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với việc chăm lo và tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với cách làm mới, thông qua việc tổ chức sự kiện để kêu gọi vận động nên ngày càng được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Năm 2014, tổ chức sự kiện, phát động phong trào “ Toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm để phát triển kinh tế và ủng hộ Quỹ “ Vì người nghèo”; đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 115,43 tỷ đồng, so với  kế hoạch năm 2014 đạt 177,5%. Đã cất mới 1.369 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 432 căn; thăm hỏi tặng quà, trợ giúp khó khăn đột xuất, học hành, hỗ trợ khám bệnh, trợ giúp cho sản xuất tổng cộng 254.250 trường hợp và thực hiện các chương trình an sinh xã hội trị giá trên 27 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua công tác tuyên truyền vận động; phối hợp với các sở, ban ngành MTTQ các huyện tổ chức 07 phiên chợ hàng Việt, 12 chuyến bán hàng lưu động, 07 cuộc hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn... đã góp phần làm chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua sắm hàng hóa thương hiệu Việt, quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ ngày càng tốt nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Công tác tôn giáo, dân tộc, tiếp tục giữ mối quan hệ đoàn kết hiểu biết trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau giữa MTTQ với các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các chức sắc, chức việc…Thông qua các cuộc gặp gỡ, họp mặt trao đổi, thăm viếng lẫn nhau giữa các tổ chức tôn giáo, dân tộc nhân những ngày lễ trọng do MTTQ tổ chức; tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo, dân tộc tổ chức các hoạt động như: Hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội PGHH cấp cơ sở và cấp toàn đạo nhiệm kỳ IV (2014-2019); tổ chức Đại lễ Phật đản; Đại lễ kỷ niệm 75 năm ngày khai sáng đạo PGHH; Tết Chôl Chnăm Thmây, Sen Đôn-Ta... trên tinh thần trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm. Phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn và tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở cấp huyện, tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ II năm 2014.

Qua các hoạt động trên đã phát huy tinh thần hòa hợp, đoàn kết nội bộ, đồng tâm hiệp lực góp phần cùng Đảng, chính quyền, Mặt trận đoàn thể các cấp vận động tín đồ phật tử an tâm tu hành, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh và phê phán đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc. 

Công tác đối ngoại nhân dân có nhiều khởi sắc, ngày càng thu hút được nhiều nguồn lực và nhân lực tham gia cùng Mặt trận giữ vững mối quan hệ bạn bè truyền thống, thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị song phương giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung và An Giang với Kandal và Takeo nói riêng, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, đoàn kết phát triển bền vững theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện ổn định lâu dài”. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới luôn được đặt lên hàng đầu và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của MTTQ các cấp trong tỉnh. 

Qua các hoạt động trên, ngày càng khẳng định vị thế, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là cơ sở của chính quyền nhân dân, là nơi thực hiện sáng kiến của các tổ chức thành viên, nơi thể hiện ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.

Trong sự nghiệp cách mạng ngày nay, MTTQ các cấp trong tỉnh cần phải cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; huy động sức mạnh của các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu, các chuyên gia, thành viên các Hội đồng tư vấn của MTTQ, tạo sự đồng thuận xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh” .

 

                                                                  Thanh Khiết

                                                                    Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
34211609