Truy cập hiện tại

Đang có 259 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Tài liệu tuyên truyền 50 năm Xuân Mậu Thân 1968

(TGAG)- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa chính trị và quân sự to lớn trong cuộc chiến tranh nhân dân, giáng một đòn quyết định, làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mỹ, tạo nên bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi tới thắng lợi. Hướng tới kỷ niệm 50 năm sự kiện trọng đại này cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2018), mừng xuân mới Mậu Tuất 2018. Tuyên giáo An Giang đăng tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968:

Tài liệu tuyên truyền 50 năm Xuân Mậu Thân 1968


TGAG
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21693717