Truy cập hiện tại

Đang có 25 khách và không thành viên đang online

Công tác tuyên truyền

Chiến thắng 30/4 - Chiến công vĩ đại của thể kỷ XX

(TGAG)- Bốn thập kỷ trôi qua, nhưng cứ mỗi lần đến ngày 30/4 hằng năm, nhân dân ta từ khắp mọi miền đất nước phấn khởi, vui mừng tự hào về Đại thắng mùa Xuân lịch sử. Cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân ta trải qua 30 năm đầy gian khổ và hy sinh đã giành toàn thắng, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc ta, một kỷ nguyên thực hiện khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” như mong muốn của Bác Hồ.

Đây là đỉnh cao chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm, bảo vệ nền độc lập và tự chủ của nhân dân ta, dân tộc ta. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là thắng lợi sự lãnh đạo tài tình của Đảng, là thắng lợi của sức mạnh ý chí dời non lấp biển của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Đánh giá cuộc kháng chiến, Đại hội lần thứ IV của Đảng ghi nhận: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu hiện sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và tính thời đại sâu sắc”. Cho đến nay những giá trị này vẫn mãi mãi tỏa sáng.

Kỷ niệm ngày 30/4, khắp mọi miền đất nước đều vang lên tiếng hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng...”, vì dưới sự lãnh đạo của Người đã khơi dậy và nung nấu trong lòng mỗi người dân Việt Nam ý chí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, ý chí đó là nền tảng tạo nên sức mạnh toàn dân đánh giặc cứu nước quyết tâm chiến lược đó thể hiện tư tưởng Hồ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào” đã được Đảng ta thực hiện sáng tạo để hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bốn mươi năm trôi qua, những chiến tích của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 vẫn mãi lay động trái tim của mỗi người chúng ta, cũng như đối với những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới. Đại thắng 30/4 là hình ảnh thu gọn một Việt Nam đoàn kết nhất trí một lòng, một Việt Nam không quản ngại gian khổ hy sinh “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập” như lời kêu gọi vang vọng núi sông của Bác Hồ vĩ đại. Thời gian càng lùi xa, chúng ta càng nhận rõ hơn tầm vóc vĩ đại của ngày chiến thắng 30/4/1975. Cái nhục mất nước đã được rửa sạch, non sông thu về một mối, cả nước bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Từ sự kiện mùa Xuân 1975 cho đến nay chúng ta đã rút ra được nhiều bài học quý báu, đó là bài học kiên trì vì mục tiêu độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là bài học dựa vào nhân dân, phát huy mọi nguồn lực của dân tộc và sức mạnh thời đại, hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là bài học tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh, tích cực chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đó còn là bài học tự giác đối với bản thân, không ngừng học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.

Đó là những bài học quý báu nhất, sáng giá nhất, nhất định sẽ được mỗi chúng ta trân trọng, giữ gìn và không ngừng phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Trong xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đang mở ra cho đất nước ta những vận hội mới, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đó là con đường được Đảng ta xác định tại Đại hội lần thứ XI: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là khẩu hiệu hành động của dân tộc. Sự giàu mạnh đó chứa đựng nội dung của ngày 30/4 lịch sử, ngày lấy đại nghĩa cùng trí tuệ để chiến thắng giặc ngoại xâm, chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc.

Bước vào giai đoạn mới, ý chí và sức mạnh của mỗi người dân Việt Nam nhân lên gấp bội vì mục tiêu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì hạnh phúc của nhân dân. Xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là mơ ước cao đẹp của nhân dân ta, những người đang sống cần phải ra sức thực hiện để tri ân đối với thế hệ cha anh, những người đã đem xương máu và tuổi thanh xuân của mình tạo dựng nên cơ đồ ngày hôm nay. Nhờ có Đại thắng mùa Xuân 1975, đất nước chúng ta mới có cơ hội hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng cuộc sống bình yên và hội nhập quốc tế. Ý thức được vấn đề đó, có nghĩa là chúng ta đã thiết thực kỷ niệm 40 năm Ngày Đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử.

Kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mỗi chúng ta lại được sống trong không khí hào hùng của ngày toàn thắng với niềm phấn khởi, tự hào. Ngày 30/4/1975 mãi mãi là một ký ức đẹp không thể nào quên đối với mỗi con người Việt Nam, đó là động lực thôi thúc và cổ vũ chúng ta trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập và sự toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ./.
Võ Quốc Tuấn
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861158