Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội!

(TGAG)- Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của nước ta, là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ, của Đảng ta… Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan niệm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp”. Đây là một trong những nguyên tắc chỉ đạo toàn bộ quá trình đổi mới!

Hơn 30 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, bài học hàng đầu được rút ra là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…”. Gần đây, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, để bảo đảm cho đại hội đảng bộ các cấp thành công, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần quán triệt một số quan điểm định hướng. Trong đó, trước hết phải: “Kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Đảng ta luôn nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo Nhân dân ta đánh bại nhiều tên thực dân, đế quốc sừng sỏ, giành lại độc lập dân tộc, thoát khỏi nổi nhục mất nước; thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu… Thực tiễn cũng chỉ ra sự sụp đổ của Liên Xô và nhiều nước Xã hội chủ nghĩa đều bắt nguồn từ xa rời các vấn đề có tính nguyên tắc trong khi thực hiện cải tổ, cải cách; tạo điều kiện cho chủ nghĩa cơ hội “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” câu kết với chủ nghĩa đế quốc thúc đẩy “diễn biến hòa bình”…

Nhưng lợi dụng sự kiện Liên Xô sụp đổ, các thế lực thù địch lâu nay ra sức xuyên tạc chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Việt Nam tiếp tục đi theo chủ nghĩa xã hội là đi theo vết xe đổ… Từ đó ra đủ thứ cái gọi là khuyến cáo, khuyến nghị, “khuyên” Đảng ta cần phải đi theo con đường khác! Đây thực chất là những luận điệu phản động, phản khoa học… Mục đích nhằm xóa bỏ chế độ ta, hoặc là lái nước ta chuyển hóa từng bước theo quỹ đạo của họ! Trước mắt, ít nhất cũng tạo ta bầu không khí hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tạo ra “những khoảng trống về tư tưởng” để tìm mọi cách thúc đẩy sự khủng hoảng về tư tưởng chính trị…!

Điều đáng quan tâm là những luận điệu đó được lặp đi lặp lại nhiều lần với cách thức biểu hiện khác nhau; khi trắng trợn, lúc tinh vi; khi rầm rộ, lúc “lặng lẽ, âm thầm”, với nhiều cung bậc… theo phương châm “mưa dầm thấm lâu” rất nguy hiểm. Nó thường gia tăng cường độ vào những thời điểm có tính bước ngoặt như bầu cử Quốc Hội hay Đại Hội Đảng.

Chúng ta kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là kiên định con đường vận động khách quan của lịch sử, là kiên định một lý tưởng tốt đẹp và hiện thực. Tuyệt nhiên đó không phải là rập khuôn máy móc, làm theo một mô hình đã lạc hậu, cùng những sai lầm mang tính hệ thống của nó. Những lời lẽ công kích, chống phá chỉ là ngụy biện. xảo trá… hầu lừa gạt những những người nhẹ dạ, cả tin; càng nguy hiểm khi nó mang đậm màu sắc “dân túy”… Trong một báo cáo mới công bố của Liên Hợp quốc: Mỹ là nước đứng đầu về bất bình đẳng giàu nghèo. Một người Mỹ sinh ra trong nghèo khó sẽ có nguy cơ tiếp tục nghèo đói suốt đời. Từ năm 2013 tới nay giá trị tài sản cá nhân của 99% người Mỹ đều sụt giảm liên tục, chỉ có 1% là tăng thêm rất nhiều như cái mà Tổng thống Mỹ thường khoe khoang!

Như vậy, khi nói “kiên định” hoàn toàn không có nghĩa là bảo thủ. Nói “kiên định” có nghĩa là phải giải quyết đúng mối quan hệ “giữa đổi mới, ổn định và phát triển”. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sự tiếp bước lịch sử dân tộc đã trải suốt gần một thế kỷ; là sự nối tiếp hiện thực quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kiên định nhưng phải chủ động, không ngừng sáng tạo trong hoàn cảnh mới nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh nhất, hiệu quả nhất theo đúng mục tiêu: Đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; Nhân dân ta thật sự có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc!

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng!


Sự thật
----------------
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
19118295