Truy cập hiện tại

Đang có 50 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Giữ gìn độc lập, tự chủ phải dựa vào nguồn lực của chính mình

Từ ngày 6 đến 10-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ. Đây là chuyến thăm nhằm tăng cường mối quan hệ đối tác hợp tác toàn diện mà Chính phủ hai bên đã thống nhất trước đó. Thế nhưng mấy ngày gần đây, trên một số tờ báo mạng có trụ sở từ nước ngoài có quan điểm thiếu thiện chí với Việt Nam và một số trang blog đã có những bài viết bình luận kiểu “đoán mò”, hòng hướng lái dư luận theo âm mưu của họ. Tệ hơn, có những bài báo còn cố tình dắt dây từ chuyện này sang chuyện khác, nhằm nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh lừa dư luận bằng những chuyện vụn vặt để nhằm vào hai mục đích: Thứ nhất là “câu view”; thứ hai là chống phá cách mạng Việt Nam.

Trong thế giới tự do thông tin, tự do ngôn luận, việc các trang mạng kia nói những gì rõ ràng là quyền của họ. Tuy nhiên, để cho một tờ báo có thể trở nên có uy tín thực sự thì điều tiên quyết đối với tờ báo đó là phải nói đúng sự thật. Những người viết ra những bài báo đó phải là những người có đạo đức của người làm báo, không có tà tâm, tà ý. Nhưng nghe và đọc những bài báo của các trang mạng nói trên, tôi không nhận thấy tác giả các bài báo nói trên có đạo đức về báo chí.

Lịch sử đã chỉ rõ, muốn giữ được sự độc lập, tự chủ, giữ được chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ thì phải dựa vào nguồn lực của chính mình. Tuyệt đối không được manh nha tư tưởng là dựa vào người khác, thế lực khác để giữ gìn độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đây là nguyên tắc cao nhất, bất di bất dịch, không chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thực hiện như thế.
 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton ngày 2-7. Ảnh: TTXVN

Ngược lại thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày 18-12-1946, khi xác định rõ âm mưu xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập gấp Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng ở làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội ngày nay). Hội nghị này đã quyết định kêu gọi nhân dân cả nước tiến hành Toàn quốc kháng chiến để chống lại thực dân Pháp. Hội nghị này cũng đã đề ra đường lối cơ bản để tiến hành cuộc kháng chiến, đó là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính. Đường lối kháng chiến từ Hội nghị Vạn Phúc đã theo dân tộc Việt Nam đi hết 9 năm kháng chiến trường kỳ và đến thắng lợi “chấn động địa cầu” tại Điện Biên Phủ tháng 5-1954. Cũng từ đường lối kháng chiến ấy, chúng ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp với Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết, buộc quân Pháp phải rút khỏi Việt Nam và Đông Dương.

Bước sang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hội nghị Trung ương 15 mở rộng đã xác định rõ con đường giải phóng đất nước chỉ có thể là đoàn kết toàn dân, lấy sức mạnh của quần chúng đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng, thống nhất đất nước. Đó là sự phát triển quan điểm, chủ trương “dựa vào sức mình là chính” đã được hiện thực hóa từ cuộc kháng chiến chống Pháp. Với đường lối kháng chiến đúng đắn, sức mạnh của toàn dân tộc đã được cố kết và đã chiến thắng bom đạn của quân thù, thu non sông về một mối bằng thắng lợi vĩ đại trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử tháng 4-1975.

Sau giải phóng, do ảnh hưởng của cấm vận, cộng với sự vận dụng không phù hợp lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, duy trì cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp trong một thời gian dài, khiến đất nước ta lâm vào cuộc khủng hoảng về kinh tế xã hội. Một lần nữa Đảng lại cùng với nhân dân cả nước mạnh dạn đứng lên tiến hành công cuộc đổi mới, đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng, giữ vững ổn định về chính trị, kinh tế từng bước phát triển vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Ngược lại dòng lịch sử để chúng ta nhận thức thêm rằng, những thành quả mà dân tộc ta giành được hoàn toàn từ nội lực mà ra.

Tuy nhiên chúng ta cũng thừa nhận, trên con đường cách mạng của Việt Nam có sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của bạn bè quốc tế. Sự giúp đỡ đó đã phần nào giúp chúng ta thuận lợi hơn trong quá trình tiến hành chiến tranh cách mạng, xây dựng đất nước, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mà tất cả những thành quả của cách mạng, của đất nước có được như hôm nay, đều bắt nguồn từ sức mạnh của quần chúng, từ quyết tâm của quần chúng được tập hợp dưới ngọn cờ tiền phong của Đảng.

Trước đây đã rõ, bây giờ và cả mai sau chân lý này vẫn đúng.

Người dân Việt Nam không bao giờ tin rằng có một thế lực nào đó sẽ vô tư giúp mình bảo vệ đất nước. Chỉ có những kẻ thiển cận trong suy nghĩ, hoặc cơ hội về chính trị thì mới nảy sinh tư tưởng cho rằng cần phải dựa vào một thế lực nào đó ngoài cõi để bảo vệ và chấn hưng đất nước. Người xưa gọi đây là những kẻ “há miệng chờ sung”. Do vậy lối suy nghĩ này cần bị tẩy chay, những con người này cần phải bị lên án trước dư luận. Vả lại lịch sử cũng đã chứng minh, tất cả những triều đại có tư tưởng, hành động ấy đều thất bại, thậm chí là mất nước.

Chuyến thăm Hợp chúng quốc Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một hoạt động ngoại giao cũng như bao hoạt động ngoại giao trước đó của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Các hoạt động ngoại giao đó nhằm không ngừng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Với phương châm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, chúng ta hoàn toàn tin rằng chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thành công tốt đẹp. Mọi bình luận xiên xẹo của các thế lực thù nghịch, nhằm thực hiện các mưu đồ riêng về chuyến đi cần phải bị phê phán và bác bỏ.

Trần Thôn/QĐND
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22472401