Truy cập hiện tại

Đang có 71 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Cách mạng Tháng Mười Nga giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp

(TGAG)- Xã hội loài người tiến lên theo quy luật phát triển, xã hội sau cao hơn xã hội trước, bước tiếp theo của lịch sử sẽ là chủ nghĩa xã hội. Những nấc thang đó được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng điển hình.

Trong nhiều thế kỷ qua, chủ nghĩa tư bản đã từng thống trị toàn thế giới và tự coi là thế giới vĩnh hằng: Mặt trời “không bao giờ lặn” đối với nước Anh; thuộc địa nước Pháp mênh mông bờ bến khắp châu lục Á, Phi. Nhưng những bất công của chủ nghĩa tư bản với sự phồn hoa tột đỉnh của giai cấp tư sản và sự khốn cùng của giai cấp những người lao động làm thuê đã thúc đẩy xã hội tiếp tục tiến lên.

Từ những lý thuyết ban đầu về chủ nghĩa cộng sản mà giai cấp tư sản cho là “bóng ma ám ảnh châu Âu” đã trở thành một học thuyết về phát triển xã hội. Phát hiện quan trọng nhất của hai nhà khoa học thiên tài K. Mác và F. Ănghen là sự khẳng định chủ nghĩa tư bản nhất định sẽ bị diệt vong, chủ nghĩa cộng sản nhất định thắng lợi và người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản chính là giai cấp vô sản.

V.I. Lênin đã lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga thành công, đây là một đột phá vĩ đại trong cuộc cách mạng xã hội thời đại. Cách mạng Tháng Mười đã sắp đặt lại thế giới, chủ nghĩa xã hội được hình thành, chủ nghĩa tư bản không còn địa vị độc tôn, tự do “điều chỉnh” thế giới, mà chính chủ nghĩa tư bản phải tự điều chỉnh chính lại bản chất và những tồn tại của nó. Mở đường cho phong trào đấu tranh giành độc lập - dân tộc, giải phóng thuộc địa. Cách mạng Tháng Mười Nga thực chất là cuộc cách mạng giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp trong thời đại mới!

Ngày nay tuy xã hội chủ nghĩa đang thoái trào, song các nước xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại, đổi mới và phát triển, xã hội sẽ tiếp tục tiến lên theo đúng quy luật của nó mà cách mạng Tháng Mười đã đi qua.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29353720