Truy cập hiện tại

Đang có 12 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên mạng Internet

(TGAG)- Hiện nay, tình hình lợi dụng mạng internet để chống phá Đảng, Nhà nước ta luôn được các thế lực tăng cường thực hiện. Qua sử dụng Internet sẽ tác động làm cho cán bộ, đảng viên dao động, hoài nghi, mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, lãng quên trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thậm chí quay lưng, trở cờ, đi ngược lại lý tưởng đúng đắn, cao đẹp của đất nước, của dân tộc. Hệ quả của nó là tạo ra sự tác động, ảnh hưởng làm cho tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, Nhà nước không những chưa được đẩy lùi, mà có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn.

Tính đến tháng 7 năm 2017, Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế giới (46,64%). Việt Nam đứng vị trí thứ 16 trong top 20 quốc gia có số lượng người sử dụng Internet nhiều nhất tại châu Á.

Riêng đối với tỉnh An Giang, theo số liệu tổng hợp kết quả điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: nhận xét, đánh giá về tỷ lệ nội bộ và nhân dân có truy cập Internet lên đến 89%. Mục đích truy cập Internet là: mở mang kiến thức 77,3%; xem thông tin thời sự 75,4%; phục vụ nghiên cứu, học tập 69,7%; giải trí 37,1%; giao lưu, kết bạn, trao đổi 89%; tiếp cận các nội dung mang tính chất kích động, bạo lực, đồi trụy 43,6%; xem thông tin trái chiều 23,2%; tiếp cận các nội dung xấu, độc, chống phá 38,8%.

Internet được ví như con dao 2 lưỡi chứa nhiều hiểm họa khó lường đối với người sử dụng. Thực tế, bên cạnh các thông tin bổ ích, có giá trị đối với xã hội thì còn vô số thông tin, hình ảnh có nội dung xấu độc, trái với truyền thống văn hóa dân tộc được tán phát lên các trang thông tin điện tử (website), blog, mạng xã hội, trên phần phản hồi (comment) của các báo điện tử... Vì vậy, các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng internet và lập nhiều trang web, blog, facebook... để tán phát những thông tin xấu độc, đăng tải những status trên trang facebook cá nhân với ngôn ngữ, luận điệu đầy tính kích động, phản động, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phủ nhận thành tựu của công cuộc đổi mới, tìm mọi cách thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta trên mọi lĩnh vực; xuyên tạc, bôi nhọ, kích động, tạo nghi ngờ, giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước...

Trước tình hình đó, thời  gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều biện pháp tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về âm mưu, thủ đoạn chống phá ta trên Internet của các thế lực thù địch, đồng thời tổ chức các lực lượng đấu tranh quyết liệt, bước đầu đã đạt được một số kết quả góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định.

Do đó, trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác an ninh tư tưởng, quan tâm thực hiện tốt công tác tư tưởng, phòng chống  “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trên từng địa phương, lĩnh vực, đơn vị, địa bàn, cán bộ đảng viên, công chức viên chức và nhân dân.

Cần định hướng và tổ chức khai thác có lợi cho công tác chính trị tư tưởng đối với mạng Internet, nhất là các trang mạng xã hội. Quan tâm nâng cao nhận thức, sức đề kháng, sự tích cực tham gia đấu tranh của cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và cộng đồng đối với các nội dung chống phá trên mạng.

Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần nâng cao nhận thức, tích cực góp phần trong việc đấu tranh trên mạng phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Tuyên truyền, vận động, giải thích cho gia đình, người thân, bạn bè... nhận thức rõ về những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và nhiệm vụ đấu tranh trên mạng Internet, mạng xã hội, nhất là trên facebook... để mọi người nâng cao nhận thức, chọn lọc hình thức và nội dung thông tin chính thống, lành mạnh; nâng cao sức đề kháng, bản lĩnh trước những thông tin xấu độc, chống phá; đồng thời, tích cực vào cuộc, chung tay cùng thực hiện nhiệm vụ đấu tranh trên mạng (tạo trang web, blog, facebook mới... để trực tiếp bình luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, chia sẻ thông tin đúng đắn...). Qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quê hương An Giang và Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp./.

VÕ THANH KHOATiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
12557925