Truy cập hiện tại

Đang có 41 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới!

(TGAG)- Trước sự tấn công của chủ nghĩa đế quốc, cũng như hầu hết các quốc gia Á, Phi, Mỹ La-tinh, nước Việt Nam độc lập đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới! Không cam chịu cảnh nước mất, nhà tan! Tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, bao lớp tiền nhân đã anh dũng đứng lên: Biết bao ngọn cờ, biết bao kế sách… Nhưng tất cả đều thất bại, tình hình bế tắt như không có đường ra!

 
Gần 100 năm trước, sau nhiều năm tháng trăn trở với câu hỏi lớn: Con đường nào cứu được nước ta, giải phóng được dân ta; ngay từ năm 1921, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm có kết luận hết sức chính xác: Ở Việt Nam, sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi, chủ nghĩa xã hội chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi; chỉ có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức.

Để làm được công việc vô cùng khó khăn đó: “Trước hết phải có Đảng cách mệnh… Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy. Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo… Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn…

“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lê-nin”.

Trên cơ sở chuẩn bị công phu, đầy trí tuệ và bản lĩnh, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc triệu tập đã thành công tốt đẹp, đúng vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc: Mùa xuân năm Canh Ngọ - 1930.

Từ trong đau thương, mất mát, Đảng đã ra đời: “Như đứa trẻ sinh nằm trên cỏ/ Không quê hương, sương gió tơi bời/Ðảng ta sinh ở trên đời/Một hòn máu đỏ nên Người hôm nay”.

Nhân dân ta, dân tộc ta đã sinh thành nên Đảng ta: “Đảng ta con của phong trào/ Mẹ nghèo mang nặng khổ đau khôn cầm”. Đảng được Nhân dân nuôi dưỡng, cưu mang, đùm bọc, chỡ che… Đảng không ngừng lớn mạnh, giương cao ngọn cờ cách mạng, lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại.

Trước hết là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc". Tiếp theo đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Những thắng lợi đó mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như những trang đẹp nhất. Ba mươi năm gần đây là thắng lợi của công cuộc đổi mới: Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Kể từ khi có Đảng, đất nước hồi sinh: “Ðời ta gương vỡ lại lành/Cây khô cây lại đâm cành nở hoa”. Bài học qua hơn 87 năm dựng Đảng, mãi còn nguyên giá trị: “sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Chính nhân dân là người làm nên những thắng lợi lịch sử. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, tham nhũng, xa rời nhân dân sẽ dẫn đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước, của chế độ xã hội chủ nghĩa và của Đảng”.

Mừng xuân Đinh Dậu 2017, Đảng đang tập trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XII), trong đó có nội dung cực kỳ quan trọng là vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
   
Mục tiêu nhất định phải đạt là: Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân. Củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Có như vậy! Chắc chắn như vậy để Đảng ta mãi tươi xuân, tràn đầy sinh khí; mãi mãi cùng dân tộc vào xuân, mãi mãi vui cùng niềm vui của Nhân dân!
                       
LÊ CHÍ THÀNH
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21860887