Truy cập hiện tại

Đang có 259 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

(TGAG)- Ngày 15/5/2019, Trường Đại học An Giang phối hợp với Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Giải pháp thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” tại Khu hiệu bộ, Trường Đại học An Giang.


Hội thảo có sự tham dự của PGS.TS Võ Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; Ths. Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh; Ths. Nguyễn Trúc Lâm, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cùng đại biểu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND cấp xã, huyện, thành phố và các tác giả tham gia viết bài tham luận.
 
Tại Hội thảo, các diễn giả báo cáo 5 tham luận gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang giai đoạn 2016 - 2020, kết quả và những bài học kinh nghiệm; Giải pháp đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới ở An Giang; Tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và những bài học kinh nghiệm của tỉnh An Giang; Kết quả thực hiện chỉ tiêu môi trường trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên. Đồng thời, có 3 ý kiến thảo luận xoay quanh việc phát triển hợp tác xã gắn với vùng nông nghiệp; những khó khăn của địa phương khi thực hiện những tiêu chí  nông thôn mới; kinh phí thực hiện…

Qua Hội thảo đã giúp cho các địa phương, đơn vị học tập, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng những giải pháp cần thiết mà hội thảo đưa ra trong công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trúc Linh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
15997809