Truy cập hiện tại

Đang có 72 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Xem xét kết quả duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Hòa Hưng

(TGAG)- Chiều ngày 21-3, Đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, do ông Đỗ Tấn Kiết - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.

Kết quả, sau một năm thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí, xã đã tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước mở rộng ngành nghề kinh doanh, hỗ trợ đắc lực cho phát triển kinh tế hộ gia đình, xã đã hoàn thành cơ bản việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xây dựng mới nhiều phòng học cho các trường, đầu tư cứng hóa nhiều tuyến giao thông, thủy lợi, nâng cấp hệ thống điện, nước sạch; chất lượng môi trường ngày càng được nâng cao.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng, tạo ra sức lan tỏa lớn như vận động xã hội hóa làm cầu, đường nông thôn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng nông thôn mới.

Nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, xác định rõ hơn lợi ích, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, nước sạch, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng… được đầu tư nâng chất. Nhân dân tích cực tham gia đóng góp các công trình phúc lợi xã hội đã góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, an ninh trật tự xã hội được ổn định giữ vững.

Tuy nhiên, Bộ tiêu chí nông thôn mới có sự thay đổi, do đó gặp khó khăn trong cập nhật và đánh giá lại theo bộ tiêu chí mới; còn một bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nên còn tư tưởng trông chờ ỷ lại nhà nước, việc tuyên truyền, vận động để thực hiện đôi lúc còn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, cảnh quan môi trường nông thôn chưa thật sự xanh, sạch, đẹp. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn ảnh hưởng, một số nơi do ý thức người dân chưa cao.

Qua giám sát cũng nhận thấy: Một số tiêu chí đạt thấp, còn thiếu tính bền vững, như: tiêu chí về thu nhập; tiêu chí về tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm và tiêu chí về quốc phòng và an ninh; quá trình triển khai thực hiện cũng còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đỗ Tấn Kiết đã gợi mở một số vấn đề và lưu ý địa phương cần quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới như:
 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết, trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Xây dựng và triển khai các kế hoạch thực hiện duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, trong đó tập trung đối với các tiêu chí, chỉ tiêu đạt thấp, còn thiếu tính bền vững; tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới, nhất là các chính sách huy động các nguồn lực xã hội tham gia thực hiện. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân và cộng đồng trực tiếp tham gia thực hiện các công trình, dự án trong xây dựng nông thôn mới.

Phát động thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới hàng năm và các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới; khen thưởng, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực cho xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở những vùng có điều kiện, nâng chất các Tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp để sản xuất phát triển mang tính bền vững; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả, đào tạo nghề gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và ngành nghề nông thôn để lao động có việc làm, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Tin, ảnh NGUYỄN HÙNG  
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36919669