Truy cập hiện tại

Đang có 91 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Sơ kết 09 tháng năm 2017 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn

(TGAG)- Chiều ngày 10/10/2017, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn huyện Thoại Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 09 tháng năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Lâm Quang Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới tỉnh; đồng chí Vũ Thế Cường - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thành Đô - TUV, Bí thư huyện ủy Thoại Sơn cùng các sở ban ngành tỉnh, huyện.Để thực hiện đúng lộ trình xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2020, thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo và Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục được củng cố kiện toàn và đã bám sát các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành, các văn bản hướng dẫn của tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn của Chương trình.  Các nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đưa vào Nghị quyết Đảng bộ, chính quyền từ huyện đến xã; công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước được người dân nắm bắt, nhận thức của người dân ngày càng nâng cao.

Theo quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện đạt 05/9 tiêu chí, 7/14 chỉ tiêu. có 3/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vĩnh Phú, Vĩnh Trạch; xã Thoại Giang. Phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ có thêm 3 xã là: Định Mỹ, Định Thành, Vĩnh Khánh đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp ý kiến tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương. Huyện Thoại Sơn kiến nghị: UBND tỉnh xem xét sử dụng các nguồn vốn khác của tỉnh để bố trí thực hiện 5 dự án nâng cấp hệ thống cấp nước sạch cho 8 xã còn lại của huyện Thoại Sơn. Sở Giao thông xem xét công nhận đạt đối với tiêu chí số 2 về giao thông và Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét công nhận đạt đối với tiêu chí 5 về Trường học ở 3 xã Định Thành, Định Mỹ và Vĩnh Khánh để huyện tiến hành lập các thủ tục, hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 03 xã theo kế hoạch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị: Huyện ủy, UBND huyện, đặc biệt là Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức đối với các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn: nâng cao thu nhập của người dân, về môi trường... Đối với các chỉ tiên, tiêu chí cần vốn thì Ban chỉ đạo huyện phải đặc ra chỉ tiêu cụ thể cho năm 2018 là bao nhiêu công trình, dự án được hoàn thành và các đồng chí ở xã phải hết sức lưu tâm về đẩy mạnh thực hiện...

Ngô Quyền - Anh Thư
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056697