Truy cập hiện tại

Đang có 383 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Phú Bình về đích trong xây dựng nông thôn mới

(TGAG)- Những ngày này, về Phú Bình, huyện Phú Tân, đi đến đâu cũng cảm nhận được không khí rộn ràng, phấn khởi của người dân vì xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí 50/50 chỉ tiêu  nông thôn mới. Đây là thành tích đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn qua 06 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới.

Phú Bình là xã nông nghiệp, với diện tích đất tự nhiên 2.288,25 ha,  có 13.455 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Khi mới bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ năm 2011, xuất phát điểm của Phú Bình chỉ đạt 06 tiêu chí, trong đó có nhiều mặt yếu như cơ sở hạ tầng không đồng bộ, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ chưa đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, sinh hoạt, học tập, đi lại của nhân dân còn khó khăn. Trước thực trạng trên, Đảng bộ, chính quyền xã Phú Bình luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao đời sống nhân dân, ổn định an ninh chính trị để cùng chung sức xây dựng thành công nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền xã xác định đặc thù của địa phương và ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bám sát chỉ đạo của tỉnh, huyện, xã Phú Bình xác định công tác truyền thông là nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”và phải kết hợp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” lắng nghe, kiên trì thuyết phục nhân dân thực hiện 19 tiêu chí và 50 chỉ tiêu nông thôn mới, theo hướng nhóm tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt phải được duy trì và nâng chất; Nhóm tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn làm trước và Nhóm chỉ tiêu, tiêu chí vốn ít và nhóm chỉ tiêu, tiêu chí thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ làm sau.
   
Để người dân đồng tình tham gia xây dựng nông thôn mới, địa phương đã tổ chức tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nội dung, mục đích, ý nghĩa việc thực hiện nông thôn mới được 198 cuộc với gần 2.990 ;ượt người tham dự; Cấp phát trên 2.250 tài liệu, tờ bướm tuyên truyền; Treo hơn 130 khẩu hiệu, Pano, áp phích về nông thôn mới trên toàn xã...Song song đó, Đài truyền thanh xã cũng đã thực hiện các chuyên mục tuyên truyền “Xây dựng nông thôn mới”, đã phát 223 bản tin để nhân dân trên địa bàn tiếp thu và tích cực hưởng  ứng góp phần nâng cao hiệu quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
   
Song song đó, xã còn xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn tốt để mỗi cán bộ, đảng viên không chỉ là người nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu chấp hành, chỉ đạo sát đúng mà phải trực tiếp nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Từ đó, nâng cao nhận thức xây dựng nông thôn mới là chương trình mang tính toàn diện để xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, mà trọng tâm là giảm nghèo bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Trên cơ sở xây dựng nông thôn mới phải bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, đặc biệt là nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp; Tạo sự đồng thuận từ chính quyền đến nhân dân theo phương châm “dựa vào sức dân để lo cho dân”. Từ những chủ trương đúng của cấp ủy, chính quyền xã đã tạo động lực để nhân dân đồng lòng chung sức xây dựng quê hương giàu, đẹp hơn. Nhân dân địa phương đã hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư, phá dỡ tường rào và đóng góp hàng chục tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, đường ra cánh đồng, cất cầu nông thôn, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo... Sự đồng thuận của người dân là điều kiện và cơ hội thuận lợi để Phú Bình về đích nông thôn mới.

Giờ đây Phú Bình An đang khoác trên mình một diện mạo mới, khác xa so với 06 năm về trước. Bởi hiện nay những tuyến đường của xã đều đã bê tông đi lại thuận tiện, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát; Cơ sở y tế bước đầu đã đáp ứng tốt cho việc chăm sóc sức khỏe của nhân dân, các em học sinh được học tập ở những ngôi trường xây dựng mới. Phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập là nội dung cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới, ngoài việc hoàn thiện hệ thống giao thông kênh mương nội đồng, đến nay Phú Bình đã đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. Nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần cho năng suất nếp, hoa màu luôn ổn định. Nông dân đã đưa nhiều mô hình mới vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế cao như trồng tre lấy măng, nuôi lươn, nuôi dê,... góp phần tăng thu nhập cho người nông dân, đến nay đạt 35,066 triệu đồng/người/năm. Thu nhập tăng cao, người dân cũng đã đóng góp tích cực kinh phí hơn vào các công trình nông thôn mới, trong 06 năm qua đạt gần 10 tỷ đồng trong tổng nguồn kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã trên 167,740 tỷ đồng, góp phần cho Phú Bình đến nay hoàn thành bê tông hóa, nhựa hóa 12 km đường trục chính liên xã, liên ấp, đạt tỷ lệ 100% và 14 tuyến đường giao thông nội đồng; Hệ thống thủy lợi 100% kênh mương được kiên cố hóa. Người dân nhiệt tình tham gia mua bảo hiểm y tế đạt 80,74%; 80% hộ dân sử dụng nước sạch; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; Thực hiện 120 căn nhà đại đoàn kết, góp phần cho địa phương không còn nhà tạm bợ; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,88%; Người dân đã hiến 2.388 m2 đất để xây dựng nghĩa trang nhân dân... từ đó đã góp phần cho Phú Bình hoàn thành 19 tiêu chí, 50 chỉ tiêu nông thôn mới.

Chủ tịch UBND xã Phú Bình ông Nguyễn Phước Linh cho biết: Từ một xã còn gặp nhiều khó khăn, nhưng qua quá trình triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn đã chung sức, chung lòng, nỗ lực phấn đấu và đã thực hiện hoàn thành xã nông thôn mới. Nói chung là thực hiện xã nông thôn mới đã khó, nhưng duy trì, và giữ vững danh hiệu này sẽ còn khó khăn hơn. Do đó Phú Bình sẽ tập trung nhiều giải pháp để duy trì, giữ vững danh hiệu này trong thời gian tới. 

Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Phú Bình, xác định việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là một quá trình liên tục, thường xuyên, bởi mục đích mà chương trình mang lại chính là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Do vậy, ngoài việc duy trì, nâng chất các tiêu chí, xã đang vận động nhân dân phát huy tốt hiệu quả các công trình hạ tầng của các tiêu chí vừa được xây dựng. Đặc biệt, địa phương sẽ phát huy hơn nữa tính chủ động tích cực của nhân dân và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, để chung tay xây dựng xã nông thôn mới Phú Bình ngày càng phát triển bền vững./.
 
Tiếp Thu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25057392