Truy cập hiện tại

Đang có 76 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Châu Phú: Sơ kết xây dựng Nông thôn mới 9 tháng năm 2016

(TGAG)- Sáng ngày 22-9, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2016.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Khâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Trần Văn Đảo - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Phú; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, Trưởng ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã, thị trấn.


Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe công bố Quyết định số số 244-QĐ/TU, ngày 11-8-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phụ trách huyện, xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Theo đó, tại huyện Châu Phú, có 04 đồng chí Tỉnh ủy viên trực tiếp phụ trách, do đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách chung; đồng chí Trần Thanh Nhã, TUV, Bí thư Huyện ủy Châu Phú - phụ trách xã Bình Chánh và Khánh Hòa; đồng chí Võ Thanh Tráng, TUV, Chánh Thanh tra tỉnh - phụ trách xã Bình Mỹ; đồng chí Trần Anh Thư, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - phụ trách xã Vĩnh Thạnh Trung và Ô Long Vĩ.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện về lộ trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020: Phấn đấu toàn huyện có 7/12 xã (chiếm tỷ lệ 58,3%) gồm: Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Mỹ, Vĩnh Thạnh Trung, Khánh Hòa, Ô Long Vĩ đạt chuẩn “xã nông thôn mới” được tỉnh công nhận, các xã còn lại phấn đấu đạt từ 15 tiêu chí trở lên. Cụ thể lộ trình các xã đạt chuẩn hàng năm: năm 2016 xã Bình Chánh; năm 2017 xã Bình Mỹ; năm 2018 xã Vĩnh Thạnh Trung, Khánh Hòa; năm 2019 xã Ô Long Vĩ.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cấp huyện. Ủy ban nhân dân huyện phân công Đoàn công tác hỗ trợ xã Bình Chánh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới năm 2016. Thường trực Huyện ủy phân công Ủy viên Ban Thường vụ và các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách địa bàn xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đến năm 2020.

Công tác triển khai thực hiện: Phối hợp với Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, ra quân triển khai kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và ký kết giao ước thi đua thực hiện. Tổ chức sơ kết chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện năm 2015, triển khai kế hoạch thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu năm 2016. Đặc biệt là xã điểm Bình Chánh phấn đấu đến cuối năm 2016 phải đạt chuẩn nông thôn mới. Ban Chỉ đạo huyện tổ chức 02 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới ở các xã nằm trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 05 đợt kiểm tra tiến độ thực hiện ở xã Bình Chánh, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của xã.

Các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã đã vận động tuyên truyền được 108 cuộc với 4.315 lượt người tham gia, cấp phát 30 cuốn sổ tay hỏi đáp về nông thôn mới, 1.200 tờ bướm, lắp đặt 20 pano, 54 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục “Nông thôn mới” phát định kỳ 01 lần/tuần vào ngày thứ hai; bên cạnh, còn lồng ghép các tin, bài về những gương điển hình của tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp và tham gia thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay Đài truyền thanh đã thực hiện được 175 tin, 40 bài viết, 11 câu chuyện truyền thanh về xây dựng nông thôn mới.

Kết quả thực hiện của các xã: tính đến tháng 9/2016 mức độ đạt tiêu chí, chỉ tiêu của các xã như sau: Xã Bình Chánh đạt 14/19 tiêu chí và 44/50 chỉ tiêu; Bình Mỹ đạt 14/19 tiêu chí và 44/50 chỉ tiêu; Vĩnh Thạnh Trung đạt 13/19 tiêu chí và 42/50 chỉ tiêu; Khánh Hòa đạt 11/19 tiêu chí và 40/50 chỉ tiêu; Ô Long Vĩ đạt 9/19 tiêu chí và 38/50 chỉ tiêu; Còn lại các xã đạt từ 10-12 tiêu chí và 36-38 chỉ tiêu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Nhiệm kỳ 2015-2020, Tỉnh ủy xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh. Để thực hiện tốt lộ trình xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, đề nghị huyện Châu Phú thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó cần quan tâm đến thực chất, phát huy tính tự giác của mỗi người dân và của cả hệ thống chính trị, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, các cuộc tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng cụ thể./.

Tin, ảnh:   Hùng Châu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36327006