Truy cập hiện tại

Đang có 230 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Định Mỹ (Thoại Sơn)

(TGAG)- Ngày 07-9-2016, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn đã đến kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới tại xã Định Mỹ. Dự buổi kiểm tra có bà Lê Kim Bình - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện tham dự.
 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã Định Mỹ đã tập trung chỉ đạo, triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, đúng trình tự. Tổ chức tuyên truyền thông qua truyền thanh xã, các hội nghị, cuộc họp đến mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, mục đích của công tác xây dựng nông thôn mới, vận động đoàn viên, hội viên đăng ký thi đua thực hiện; Vận động nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng; đồng thời xã đã chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội cán bộ và công tác đào tạo nghề cho người lao động; Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được đảm bảo. Tính đến nay xã đã hoàn thành 13/19 tiêu chí và 42/50 chỉ tiêu.

Kết luận buổi làm việc, bà Lê Kim Bình - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã có những nhận xét, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới: Yêu cầu xã phải xây dựng đề án, kế hoạch chi tiết thực hiện những tiêu chí còn lại; Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, nghiên cứu cơ chế huy động nguồn lực của nhân dân, tổ chức họp bàn một cách dân chủ, phấn đấu đến năm 2017 sẽ được công nhận là xã nông thôn mới./.

Ngô Quyền – Văn Cải
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38247878