Truy cập hiện tại

Đang có 57 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

An Giang: Chọn huyện Thoại Sơn để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

(TGAG)- Như tin đã đưa, sáng ngày 28-6-2016 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Hội nghị Tỉnh ủy An Giang lần thứ tư (khóa X), nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới…


Quang cảnh ngày họp thứ 2

đồng thời xác định các phương hướng phát triển trong các tháng cuối năm, trong đó tập trung cho việc cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chánh, tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp và đồng thuận chọn huyện Thoại Sơn để thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn từ 2016- 2020.


Đ/c Lê Văn Nưng – Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong điều kiện khó khăn về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn, hai mặt hàng chủ lực của tỉnh An Giang là lúa và cá tra tiếp tục gặp khó về giá cả và thị trường, nhưng tỉnh An Giang cũng đã đạt kết quả khá như tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 5,02%, thấp hơn so cùng kỳ (tăng 5,95%), khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,7%, khu vực công nghiệp- xây dựng tăng 9,34%, và khu vực dịch vụ tăng 7,44%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 385 triệu USD, bằng 96,3% so cùng kỳ, và đạt 36,6% kế hoạch, ước thu ngân sách từ kinh tế địa bàn đạt 2.798 tỷ đồng, đạt 62,5% so dự toán, và tăng 3,6% so cùng kỳ.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, tỉnh ủy An Giang xác định tiếp tục triển khai mạnh mẽ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, lựa chọn sản xuất một số sản phẩm công nghệ cao mà thị trường cần, và mang lại hiệu quả kinh tế, như diện tích cây xoài xuất khẩu ở huyện Chợ Mới đã phát triển được diện tích 5.000 ha, đang phát huy hiệu quả kinh tế tốt, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Triển khai thực hiện hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng- doanh nghiệp, để giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn kịp thời, cũng như đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chánh, mà trọng tâm là cải cách thủ tục và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chánh, phục vụ cho việc  mở rộng kêu gọi đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỉnh An Giang cũng nhanh chóng triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh An Giang giai đoạn 2016- 2020,  và năm 2016.

Hội nghị tỉnh ủy An Giang lần thứ 4, trên cơ sở kết quả rà soát, đanh giá thực trạng và khả năng đạt chuẩn huyện nông thôn mới của 3 huyện Chợ Mới, Châu Phú và Thoại Sơn giai đoạn 2016-2020, Tỉnh ủy An Giang đã đồng thuận chọ huyện Thoại Sơn để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.


Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu kết luận

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu kết luận: trong các tháng cuối năm phải tập trung cao để phát triển nông nghiệp để ổn định và tạo đà phát triển, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng phát huy mô hình nông nghiệp có giá trị gia tăng cao, sản xuất nông sản an toàn, và tăng cường xúc tiến để tiêu thụ tốt cho nông sản của nông dân. Thúc đẩy tạo dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch để tăng giá trị, tăng cường giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại tỉnh và thu hút nhiều doanh nghiệp lớn ngoài tỉnh vào đầu tư ở An Giang. Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cần cải thiện đầu mối tiếp xúc doanh nghiệp, chuyển biến mạnh mẽ về bộ máy, và thủ tục hành chánh.

Xây dựng nông thôn mới là quyết tâm chính trị của toàn đảng bộ An Giang, vì vừa đáp ứng được hai yêu cầu là thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, mặt khác đây cũng việc nhằm tri ân nhân dân khu vực nông nghiệp, nông thôn, vốn là địa bàn gặp nhiều khó khăn, với xuất phát điểm thấp, xây dựng xã nông thôn mới cần chú trọng các xã đặc thù quá khó khăn, và phải thực hiện hài hòa với xây dựng phát triển đô thị. Trong điều kiện nguồn lực khó khăn hiện nay, tỉnh An Giang quyết định đầu tư xây dựng huyện nông thôn mới ở huyện Thoại Sơn giai đoạn 2016-2020, riêng các huyện khác nếu tích cực phấn đấu để xây dựng huyện nông thôn mới trong thời gian tới cũng là điều tốt./.

Thoại Trung - Ngọc Minh
 

Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
22514563