Truy cập hiện tại

Đang có 168 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao trên quê hương Phú Vĩnh

(TUAG)- Trên nền tảng của một xã Nông thôn mới, với những kết quả bà con nhân dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu thụ hưởng những thành quả đạt được, đã góp phần rất lớn trong lộ trình quyết tâm nâng chất, phát triển xã nhà trở thành xã Nông thôn mới nâng cao, trong đó, tiếp tục khơi dậy nguồn lực đóng góp từ nhân dân là nhân tố then chốt để thực hiện.


Từ đầu năm đến nay, UBMT TQVN và các Hội đoàn thể xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã NTM và NTM nâng cao, chủ yếu tập trung vào các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn. Qua đó, Hội LHPN xã Phú Vĩnh, Hội LHPN thị xã cũng đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức ra mắt mô hình Tổ phụ nữ xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới nâng cao với sự tham gia của 35 thành viên, thực hiện các tiêu chí xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch”, trong đó, “5 có” gồm các tiêu chí: “Có ngôi nhà an toàn; có việc làm, có thu nhập; có tinh thần học hỏi, cầu tiến; có sức khỏe; có nếp sống văn hóa và “3 sạch” gồm các tiêu chí: “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”. Bên cạnh, Hội LHPN xã Phú Vĩnh tuyên truyền, vận động thực hiện mô hình “Phân loại chất thải rắn tại nguồn” tại các ấp nhằm góp phần nâng cao nhận thức của chị em hội viên phụ nữ nói riêng và tầng lớp nhân dân trên địa bàn nói chung, trong việc phân loại rác tái chế được và không tái chế được, giữ vệ sinh môi trường trong gia đình cũng như hàng xóm xung quanh, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo vẽ mỹ quan cho bộ mặt Xã nông thôn mới hướng đến xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Chị Hồ Thị Kim Sen - xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu chia sẻ: “Đồ mũ nào mình bán được thì mình để riêng bọc, còn xài không được bỏ vô bọc đem ra trước vô bao để thu gom rác, nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ cùng tham gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, cho quê hương sạch đẹp”.
 
Song song, là địa phương thuần nông, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội Nông dân xã cũng đã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng trong nông dân, tìm ra những giải pháp, đồng hành cùng bà con nông dân trong quá trình sản xuất, hướng đến đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị, chất lượng nông sản. Ông Huỳnh Bảo Kiệt, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu cho biết thêm: “Hội nông dân tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đăng ký ba mô hình, trong đó, mô hình thứ nhất vận động người dân mắc bóng đèn đường năng lượng, tại đường Đê Giồng Tượng; mô hình thứ hai đã vận động người dân thực hiện thu gom bao gói thuốc Bảo vệ thực vật đối với chỉ tiêu 17.7. Hội cũng là tuyên truyền vận động người dân thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, để giảm chi phí, giá thành sản xuất mới nâng cao được lợi nhuận trong sản xuất cho người dân”.
 

Nếu như trước đây, bà con nông dân đã tích cực tham gia hiến đất làm đường giao thông nội đồng, thì hiện nay, bà con nông dân không chỉ có ý thức trong bảo quản công trình mà còn chung tay đóng góp tiền và công sức để thực hiện mắc bóng đèn năng lượng mặt trời toàn tuyến đường nội đồng Đê Giồng Tượng, ấp Phú Hưng với 19 trụ bóng đèn, với tổng kinh phí hơn 34 triệu đồng. Chú Khưu Bá Phúc – xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu chia sẻ: “Anh em của tổ thuốc nam ấp Phú Hưng này, rồi cùng với tôi vận động anh em, khi trúng mùa được giá vụ lúa vừa rồi, tiến hành cùng với nhau làm được bao nhiêu gắn bấy nhiêu, như vậy, khi gắn rồi, bà con thấy hấp dẫn quá, thấy tốt, như vậy tiến hành đóng góp vô thêm, kéo thẳng lên tới qua ranh xã Long An luôn”.
 
Tính đến nay, Phú Vĩnh đạt 14/19 tiêu chí và 60/75 chỉ tiêu theo Quyết định 1261 của UBND Tỉnh trong thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Khó khăn của địa phương hiện tại là chất lượng một số tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt còn thiếu bền vững, việc xây dựng cảnh quan môi trường chưa đảm bảo. Vừa qua, UBND xã Phú Vĩnh cũng đã phối hợp UB MTTQ VN, các Hội đoàn thể, lực lượng Công an – Quân sự xã ra quân cải tạo cảnh quan toàn tuyến lộ nông thôn ấp Phú Bình với chiều dài khoảng 03km, việc ra quân đã huy động sự tham gia tích cực của lực lượng, đồng thời, tuyên truyền các hộ dân nâng cao ý thức hơn trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên quét dọn khu vực trước và xung quanh nhà ở, để trong thời gian tới, địa phương sẽ thực hiện tuyến đường hoa tại khu vực này, góp phần xây dựng cảnh quan sạch – xanh – đẹp hơn, tạo sức lan tỏa sang các địa bàn khác.
 

Năm 2023 năm về đích xây dựng NTM nâng cao, thời gian còn lại không còn quá dài, địa phương cũng đã xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cả chiều rộng lẫn chiều sâu để nhân dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình với phương châm “Nhân dân là chủ thể và Nhân dân chính là đối tượng thụ hưởng”. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật quy hoạch để phù hợp với yêu cầu tác cơ cấu sản xuất nông nghiệp – dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục củng cố, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nhằm phát triển kinh tế tăng thu nhập trong nhân dân. Ông Uông Trung Hưng, Chủ tịch UBND xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu nhấn mạnh: “Nếu muốn làm được cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, tập trung quyết liệt, để thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tôi cũng kêu gọi người dân trên địa bàn xã Phú Vĩnh cùng chung tay, góp sức để cùng cả hệ thống chính trị thực hiện các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó”.


Tin tưởng, từ sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân cùng sự chủ động của cả hệ thống chính trị xã Phú Vĩnh trong xác định rõ vai trò, trách nhiệm khi được phân công sẽ góp phần vào quá trình phấn đấu, thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, hướng đến xây dựng đời sống nhân dân Phú Vĩnh ngày càng nâng cao về đời sống vật chất lẫn tinh thần, từ đó, tạo động lực phát triển quê hương Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu ngày càng thêm giàu đẹp./.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35158769